EP Application Suite

Rolandas PAKSAS


EUROPEAN GROUP
EFDD
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Partija Tvarka ir teisingumas

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
228 out of 278 sessions attended (7 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8407 out of 10103 votes during the mandate.

DOSSIER A8-0356/2018 (PE 631.721)
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
November 29, 2018

VOTES IN DOSSIER
11:40:19 Am 23S
11:41:01 Am 26
11:43:39 Am 32
11:45:13 Am 64
11:45:30 Am 44
11:46:36 Am 3
11:46:50 Am 5
11:47:01 Am 6
11:47:18 Am 7
11:47:30 Am 12
11:48:18 Am 15
11:48:35 Proposition de la Commission
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė yra atsakinga už vidaus saugumo užtikrinimą. Yra akivaizdu, kad kilus realiai grėsmei visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, valstybės turi turėti galimybę atnaujinti vidaus sienų kontrolę, sugriežtinti patikras. Šiomis dienomis auga terorizmo bei kitos saugumo grėsmės. Vis dar daug sunkumų pabėgėlių ir migrantų priėmimo klausimu. Todėl labai svarbu užtikrinti galimybes taikyti proporcingą laikiną sienos kontrolę. Šios priemonės turi būti adekvačios ir tikslingos. Bendrosios laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklės turi užtikrinti visapusišką saugumą. Yra neracionalu užkirsti kelią vidaus sienų kontrolės atnaujinimui tuomet, kai visuomenei, mūsų piliečių saugumui gresia realus pavojus.
--------
[EN] Every country in the European Union is responsible for ensuring internal security. It is clear that in the event of a real threat to public security and public order, states must be able to reintroduce internal border controls and tighten checks. These days, terrorism and other security threats are on the rise. There are still many difficulties with the reception of refugees and migrants. It is therefore essential to ensure the possibility of proportionate temporary border controls. These measures must be adequate and targeted. The general rules for the temporary reintroduction of internal border control must ensure comprehensive security. It is irrational to prevent the reintroduction of internal border controls when there is a real threat to society, to the security of our citizens.