Addendum

Rolandas PAKSAS


EUROPEAN GROUP
EFDD
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Partija Tvarka ir teisingumas

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
228 out of 278 sessions attended (7 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8407 out of 10103 votes during the mandate.

SITTING INFO
Amendments to Parliament’s Rules of Procedure affecting Chapters 1 and 4 of Title I; Chapter 3 of Title V; Chapters 4 and 5 of Title VII; Chapter 1 of Title VIII; Title XII; Title XIV and Annex II
Committee on Constitutional Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 20/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 35
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 36
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 37
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 38
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 39
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 41S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 42
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 43
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 44
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 54
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 55
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 10
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/2
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 86 + 87S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 88
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 81
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 73
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 40
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 84S + 85S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 89rev
A8-0462/2018. Richard Corbett - Proposition de décision


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0462/2018)
Amendments to Parliament's Rules of Procedure

Tiek Europos Parlamento, tiek bet kurios kitos viešosios institucijos vidaus darbo ir administravimo taisyklės privalo atitikti demokratijos ir skaidrumo principus. Šiuo atveju, labai norėčiau pabrėžti Europos Parlamento nario laisvo mandato principą. Jis reiškia Parlamento nario laisvę įgyvendinti jam suteiktas teises ir pareigas - laisvę balsuoti ir reikštis, nevaržant šios teisės jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais. Man atrodo, kad tiek Europos Sąjungos parlamentarai, tiek visų ES valstybių nacionalinių parlamentų atstovai privalo tarnauti žmogui ir visuomenei. Tinkamas atstovavimas, mano manymu, siejamas su balsavimu ir minčių raiška pagal įsitikinimus, politines pažiūras, siekiant gėrio visuomenei, pridėtinės vertės asmeniui, piliečiui.

Date issued: January 31, 2019