Addendum

Rolandas PAKSAS


EUROPEAN GROUP
EFDD
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Partija Tvarka ir teisingumas

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
228 out of 278 sessions attended (7 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8407 out of 10103 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Konkurencijos politikos ataskaita, mano supratimu, turi apimti visapusišką pažeidimų analizę. ES lygmeniu konkurencijos politika turi būti orientuota į vartotojo apsaugą, užkertant kelią neteisėtoms veikoms, ypatingai ES įmonių bendradarbiavimo su trečiųjų šalių įmonėmis atvejais. Tiek valstybės, tiek ES turėtų skatinti verslo įvairovę, sudaryti palankias sąlygas teisėtai konkurencijai, padėti mažoms bei vidutinėms įmonėms kurtis ir plėstis, stebėti veiklos atitiktį įstatymams, konkurencijos teisės aktams. Vis dėl to skatinu išlaikyti laikiną valstybės pagalbą valstybių narių finansų sektoriui. Viena vertus, reiktų atlikti išsamią šios pagalbos įgyvendinimo analizę. Tačiau tam tikras pažeidimų skaičius savaime negali sąlygoti būtinumo panaikinti šią pagalbos ir finansų stabilizavimo priemonę.

Date issued: January 31, 2019