Addendum

Rolandas PAKSAS


EUROPEAN GROUP
EFDD
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Partija Tvarka ir teisingumas

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
228 out of 278 sessions attended (7 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8407 out of 10103 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Nepritariu Komisijos siūlymui nevertinti kai kurių pesticidus sudarančių medžiagų poveikio endokrininei sistemai sprendžiant, ar leisti jas naudoti. Visų pirma, šis deleguotasis teisės aktas viršija Komisijos įgaliojimus, kadangi pačiame reglamente nėra numatyta vertinimo išimčių ir tokiu būdu išplečiama reglamento reguliavimo apimtis. Siekiant užtikrinti aukščiausio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, Komisija turėtų atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują projektą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra „grėsmė pasauliui“ dėl jų žalos reprodukcinei sistemai, smegenų veiklai ir kitoms gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms. Todėl siekiant uždrausti kenksmingas medžiagas, labai svarbu nustatyti mokslinius kriterijus, kurie leistų nustatyti, ar tam tikra medžiaga veikia endokrininę sistemą. Be to, be jokių išlygų turi būti taikomas įrodomosios duomenų galios metodas.

Date issued: October 4, 2017