Addendum

Pavel POC


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Česká strana sociálně demokratická

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
98%
270 out of 278 sessions attended (4 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
94%
9378 out of 9891 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Vítám výsledek hlasování námitky ke stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Komise se snažila přesvědčit, že je jejich návrh lepší než „žádný návrh“. I kdybychom na tuto argumentaci přistoupili, nelze tolerovat to, že Komise překračuje své prováděcí pravomoci. Podle nařízení (ES) č. 1107/2009 je možné účinnou látku schválit pouze, pokud není považována za látku s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému a nepříznivými účinky na necílové organismy, s výjimkou případů, kdy je vystavení necílových organismů této účinné látce v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné. Komise nemá právo měnit regulační rovnováhu stanovenou uplatňováním pravomocí na ni přenesených v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Přijímání zásadních regulačních prvků je vyhrazeno pravomoci zákonodárců EU a nesmí být delegováno Komisi. Doplněním odstavce říkajícím, že „v případě, že zamýšlený způsob účinku ochrany rostlin posuzované účinné látky spočívá v regulaci cílových organismů jiných než obratlovců prostřednictvím účinku na jejich endokrinní systém, nebudou dopady na organismy stejného taxonomického kmene, jako je cílový organismus, zvažovány pro účely určení účinné látky jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti s ohledem na necílové organismy“, Komise svůj mandát překročila. Vytvořila tím precedens, který z právního a vědeckého hlediska nelze akceptovat.

Date issued: October 4, 2017