EP Application Suite

Tamás DEUTSCH


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Hungary

NATIONAL GROUP
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
61%
171 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
64%
6590 out of 10253 votes during the mandate.

DOSSIER A8-0356/2018 (PE 631.721)
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
November 29, 2018

VOTES IN DOSSIER
11:40:19 Am 23S
11:41:01 Am 26
11:43:39 Am 32
11:45:13 Am 64
11:45:30 Am 44
11:46:36 Am 3
11:46:50 Am 5
11:47:01 Am 6
11:47:18 Am 7
11:47:30 Am 12
11:48:18 Am 15
11:48:35 Proposition de la Commission
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)

. – Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések aláássák a schengeni rendszer egészét és a belső határok nélküli térség működését. Ez hátrányosan érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásában. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határ-nélküliséget megszüntetni.A jelentés összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
--------
[EN] . - The almost institutionalized border controls maintained by some Member States since 2015 undermine the functioning of the Schengen system as a whole and the area without internal borders. This is to the detriment of EU citizens, as it restricts them from exercising their right to free movement. In our opinion, the external borders of the Union must be protected by all means, not the internal borderlessness. The report is in line with the Hungarian government's position that the reintroduction of internal border controls based on unrealistic reasons should be avoided. In addition, guarantees must be included so that internal border controls cannot be maintained for political purposes. Therefore, as a member of the FIDESZ People's Party delegation, I voted in favor of the adoption of the report.