Addendum

Zoltán BALCZÓ


EUROPEAN GROUP
NI
COUNTRY
Hungary

NATIONAL GROUP
Jobbik Magyarországért Mozgalom

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
98%
274 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9525 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC
Committee on Transport and Tourism

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0165/2017 - Dominique Riquet - Am 24


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0165/2017)
System of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service

A javaslat a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló irányelv módosítására irányul. Alapvető célja ésszerűsíteni és egyszerűsíteni a jelenlegi szabályozást egyrészt a hajótulajdonosok adminisztratív terheinek csökkentése, másrészt a tagállamok tengerészeti hatóságaitól megkövetelt erőfeszítések racionalizálása érdekében.
A kombinált logisztikai megoldások, így a roll-on roll-off jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel járnak, a témával való foglalkozás így ésszerű. A jelenlegi parlamenti álláspont olyan elemeket tartalmaz, mint a ro-ro hajók biztonságának növelése, a biztonsági ellenőrzések optimalizálását, a vonatkozó szabályok pontosítását, a hajók személyzetének szociális- és biztonsági érdekeinek megvédése. Szavazatommal támogattam az első olvasat lezárását.

Date issued: October 4, 2017