Addendum

Milan ZVER


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Slovenia

NATIONAL GROUP
Slovenska demokratska stranka

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
95%
265 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9532 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council decision authorising Austria, Luxembourg and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0458/2018. Mary Honeyball - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0458/2018)
Accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Date issued: January 31, 2019