Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Re-use of public sector information
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0438/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 FOR
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 FOR
Mark
DEMESMAEKER
 FOR
Gérard
DEPREZ
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 FOR
Louis
MICHEL
 FOR
Ralph
PACKET
 FOR
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 FOR
Helga
STEVENS
 FOR
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 FOR
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR
Hilde
VAUTMANS
 FOR (+) Volgens de juridische diensten van Europees Parlement, Raad en Commissie is voorliggende richtlijn louter een codificatie van bestaande handelingen, zonder inhoudelijke wijzigingen, inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Ik stemde in met deze herschiking.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 FOR