Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Adapting to development in the road transport sector
Committee on Transport and Tourism
A8-0204/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 AGAINST
Maria
ARENA
 AGAINST
Pascal
ARIMONT
 AGAINST (+) Wir brauchen neue effektive Regeln gegen die Ausbeutung von Lkw-Fahrern. Daher spreche ich mich dafür aus, dass das Mobilitätspaket nochmals in den Ausschuss zurückbeordert wird. Dort muss wesentlich nachgebessert werden.
Nicht einverstanden bin ich insbesondere mit der Ausnahme des Transportsektors aus der Entsenderichtlinie. Der sich daraus ergebende unfaire Wettbewerb hat zu einem Abwärtstrend bei der Bezahlung und den Arbeitsbedingungen geführt.
Die Fahrer im Transportsektor haben ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen. Es geht beispielsweise nicht an, dass Lkw-Fahrer wochenlang in ihren Fahrzeugen schlafen müssen. Bei den maximalen Lenkzeiten müssen wir auch darauf achten, dass Gesundheit und Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet werden.
Hugues
BAYET
 AGAINST
Ivo
BELET
 AGAINST
Mark
DEMESMAEKER
 AGAINST
Gérard
DEPREZ
 AGAINST
Philippe
LAMBERTS
 AGAINST
Louis
MICHEL
 AGAINST (+) . – J’ai voté en faveur du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’adaptation aux évolutions du secteur du transport routier. En ce qui concerne le cabotage le régime idéal doit confirmer à la fois son caractère temporaire, et sa plus-value pour limiter les retours à vide, dans le cadre du retour naturel au centre opérationnel de l’entreprise. La réintroduction d’une définition d’opération de cabotage, inspirée de la jurisprudence de la Cour de Justice est à mon sens indispensable pour lutter contre la fragmentation du marché entre différentes interprétations nationales, contrevenant ainsi à l’objectif initial de ce paquet mobilité. Enfin j’estime que devons éviter tout ambiguïté et appliquer les règles de cabotage sur les portions routières d’un transport combiné. Je me réjouis par ailleurs que ce règlement rencontre une réponse concertée des EM face à l’épineuse question des sociétés « boite aux lettres » qui ont fait tant de mal au secteur. La coopération doit être renforcée pour traquer et punir ces acteurs indélicats et garantir une concurrence loyale entre tous les acteurs du transport routier.
Ralph
PACKET
 AGAINST
Frédérique
RIES
 AGAINST
Claude
ROLIN
 AGAINST
Bart
STAES
 AGAINST
Helga
STEVENS
 AGAINST (+) De N-VA-delegatie kan deze verslagen van het zogenaamde sociale luik van het mobiliteitspakket niet steunen. Zij verwelkomt een verstrenging van de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen, en is tevreden dat cabotage niet verder wordt geliberaliseerd. Ook deelt zij de mening dat chauffeurs de keuze moeten hebben om hun wekelijkse rusttijd door te brengen op speciaal daarvoor uitgeruste parkings. Onaanvaardbaar voor de N-VA is evenwel dat internationaal transport geheel wordt uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt, zeker ook in de transportsector. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Het Parlement moet zijn huiswerk opnieuw maken, en dit zal inderdaad kostbare tijd vragen. Inmiddels blijven de chauffeurs in de kou staan. De N-VA heeft hiervoor nadrukkelijk gewaarschuwd toen de algemene detacheringsrichtlijn en de lex specialis voor de transportsector werden losgekoppeld. Het Parlement moet nu alles op alles zetten om te vermijden dat onze chauffeurs met lege handen achter blijven.
Marc
TARABELLA
 AGAINST
Anneleen
VAN BOSSUYT
 AGAINST
Kathleen
VAN BREMPT
 AGAINST
Tom
VANDENKENDELAERE
 AGAINST (+) . – Ik stemde voor dit rapport omdat het ervoor zorgt dat de transportwetgeving ook van toepassing wordt op lichte vrachtwagens. Zo wordt er opnieuw een gelijk speelveld gecreëerd tussen de verschillende soorten vrachtwagens.
Hilde
VAUTMANS
 AGAINST (+) In de vrachtvervoersecotr over de weg zijn er "schijndochterondernemingen" met lage lonen die profiteren van loonverschillen. Dit brengt oneerlijk concurrentievoordeel met zich mee t.o.v. vervoerders die gevestigd zijn in de lidstaat waar zij hoofdzakelijk opereren en waar de lonen hoger liggen.
Deze verordening, deel van het mobiliteitspakket, wil het gebruik van brievenbusmaatschappijen tegengaan, de criteria van vestiging aanscherpen en zo waarborgt dat vervoerder ook echt actief is in diens lidstaat van vestiging.
Verder wil de verordening de samenwerking tussen lidstaten stroomlijnen. Ik stemde in om onze vervoerders dezelfde kansen te geven als de andere Europese.
Guy
VERHOFSTADT
 AGAINST
Lieve
WIERINCK
 AGAINST (+) . – I voted in favour. In order to combat the phenomenon of so-called ‘letterbox companies’ and guarantee fair competition and a level playing field in the internal market. We need clearer establishment criteria, more intensive monitoring and improved cooperation between Member States. Effective and efficient enforcement of these rules is a prerequisite for fair competition in the internal market.