Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 AGAINST
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 (absent) (+) Voor een florerende cultuursector is het belangrijk dat journalisten, auteurs, muzikanten en uitgevers een billijk deel van de opbrengst van hun werk krijgen. Verschillende grote websites maken vandaag grote winsten door het gebruik van andermans materiaal. Het is meer dan logisch dat creatievelingen aanspraak kunnen maken op hun deel van deze winst. Dit is tot nu toe niet het geval en dit moet zo snel mogelijk veranderen. Daarom keurt het Europees Parlement vandaag een voorstel goed dat moet leiden tot een sterkere positie van de creatieve sector ten aanzien van de Googles en YouTubes, zodat ze tot betere afspraken kunnen komen over de verdeling van de winst.
Er was dringend behoefte aan een aanpassing van de EU-wetgeving inzake auteursrecht omdat die nog steeds niet was afgestemd op de toegenomen digitalisering. We hebben de gelegenheid aangegrepen om het werk van Europese uitgevers, journalisten en muzikanten beter te beschermen bij onlinegebruik en hun een betere vergoeding te garanderen. Op deze manier dragen we bij aan het voortbestaan van een kwalitatieve journalistiek. Het goedgekeurde voorstel slaat een brug tussen de creatieve sector, de websites en de gebruikers ervan. Bij dit alles komt de vrijheid van het internet niet in het gedrang en worden onlinegebruikers, kleine en startende bedrijven voldoende beschermd.
Mark
DEMESMAEKER
 AGAINST
Gérard
DEPREZ
 FOR (+) J’ai voté en faveur de cette directive parce que je soutiens les objectifs suivants:
- les géants du net tels que YouTube, Facebook et Google News devront désormais partager leurs bénéfices avec les artistes et les journalistes. En effet, les musiciens, les interprètes, les auteurs de scénarios, les éditeurs de presse, etc. pourront obtenir de meilleurs accords de rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres figurant sur les plateformes internet;
- le partage d'extraits d'articles d'actualité pourra continuer à apparaître sur un fil d’actualités à condition qu’il soit très court;
- le téléchargement d’œuvres dans des encyclopédies en ligne dans un but non commercial sera automatiquement exclu;
- les plateformes «start-ups» seront soumises à moins d’obligations que les plateformes mieux structurées;
- les auteurs et les interprètes pourront exiger du distributeur qui exploite leurs droits une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement convenue est disproportionnellement faible par rapport aux bénéfices qui en découlent pour le distributeur.
Philippe
LAMBERTS
 AGAINST
Sander
LOONES
 AGAINST
Louis
MICHEL
 FOR (+) . – J’ai voté en faveur du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. L’Union européenne doit continuer à jouer un rôle dans le monde numérique et doit agir au travers un cadre juridique pour préserver les auteurs, créateurs, journalistes et autres créateurs de contenu. Je suis en faveur d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux des utilisateurs et des titulaires de droits. Les plateformes doivent être tenues responsables du contenu qu’elles fournissent aux utilisateurs. Aujourd’hui, le Parlement européen a choisi de protéger les contenus par le droit d’auteur, dans le respect des libertés individuelles. Il s’agit d’un secteur économique attractif et stimulant. Il faut donc s’assurer que tous les créateurs de contenu reçoivent une rémunération juste et une protection de leurs œuvres. Au-delà cette réforme est positive et utile pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation de l’héritage culturel européen. Les améliorations prévues dans ce cadre ont été absentes du débat public. Or elles sont fondamentales dans le rôle dévolu à l’Europe en matière de recherche et d’éducation.
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 AGAINST
Helga
STEVENS
 AGAINST
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 AGAINST (+) Voor N-VA is deze wetgeving een gemiste kans om het auteursrecht aan te passen aan de 21ste eeuw. De wetgeving is onduidelijk en schiet haar doel - eerlijke vergoedingen voor auteurs en artiesten - voorbij. In plaats daarvan wordt het vrij internet in gevaar gebracht.
N-VA is tegen verplichte filter- en monitorsystemen. Computerprogramma’s kunnen geen culturele oordelen vellen, rekening houden met nuances of context. Ze kunnen geen memes begrijpen en parodieën detecteren.
Met een nieuw uitgeversrecht wordt een drempel ingevoerd om laagdrempelig toegang te hebben tot bronnen, media, feiten en nieuws. Wie de toegang tot informatie op het internet wil beperken, kan niet op onze steun rekenen.
Bovendien vrezen wij dat onze Europese innovatieve onlineondernemers de boeken zullen moeten toedoen want het betalen van een uitgeversrecht en dure filtersoftware kunnen zij niet bolwerken.
Om deze redenen stemde N-VA dan ook tegen deze nieuwe regels.
Kathleen
VAN BREMPT
 AGAINST
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR (+) . – Ik stemde voor deze nieuwe richtlijn aangezien het auteursrecht dringend aangepast moet worden aan de digitale eengemaakte markt. De richtlijn wil een eerlijke vergoeding voor journalisten en creatieveling, zodat kwaliteitsvolle media en cultuur mogelijk blijven. Het is niet rechtvaardig dat platforms miljarden euro’s verdienen aan content van auteurs die daarvoor niet vergoed worden. Het nieuwe auteursrecht is bedoeld om creaties van auteurs te beschermen, zonder te tornen aan het vrije internetgebruik. Deze vrijheid mag immers niet worden beknot, maar er moet duidelijk iets veranderen voor de auteurs. Bovendien voorziet de richtlijn in de nodige nuance. Zo wordt de uitzondering voor parodie en citaat verplicht gemaakt in de hele Unie, vallen heel wat platforms niet onder de richtlijn, is er een aansprakelijkheidsbeperking voor kleine platformen en startups en is er een uitdrukkelijke uitzondering voor hyperlinks en snippets. Ik geloof er dus in dat dit een stap vooruit is richting een eerlijk en coherent auteursrecht.
Hilde
VAUTMANS
 AGAINST (+) Het Europees Parlement heeft het voorlopig akkoord goedgekeurd omtrent de nieuwe regels inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Op 20 februari bereikten de Raad van de EU, de Commissie en het Europees Parlement een akkoord. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de rechten en de plichten van de auteurswetgeving ook online gelden.
Met de regels die we hebben goedgekeurd, maken we een einde aan het wilde westen voor de grote internetplatformen die louter als doel hebben winst te maken uit het beschikbaar stellen van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal. Met de nieuwe regels geven we vorm aan de digitale revolutie die we vandaag meemaken. We kiezen voor een vrij maar eerlijk internet, een internet mét regels en mét een passende vergoeding voor auteurs en creatievelingen voor hun werk. Er zal dus een einde komen aan de situatie waarbij grote internetplatformen enorme sommen geld verdienen voor de inhoud die beschikbaar is op hun platformen, terwijl de auteurs en artiesten die instaan voor de inhoud daar weinig geld van zien. Dit is een belangrijk keerpunt maar is zeer belangrijk als we de creatieve sector willen behouden. De regels zullen daarenboven niet leiden tot censuur en betekenen voor de gewone gebruikers geen beperking op hun vrije meningsuiting op het internet.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 AGAINST (+) . – I voted in favour of the proposal on copyright in the Digital Single Market, with rapporteur Axel Voss. As a Liberal, I understand the necessity to create a new legal framework for the consequences thanks to new technologies. That is why I voted in favour of putting the copyright issue in the online market on the agenda of the trilogue discussion between the Commission, Parliament and the Council. I support the work done by my colleague Mr Jean-Marie Cavada on Article 11, but I remain sceptical about the outcome of Parliament on Article 13. There, I followed the line of my other colleague Ms Marietje Schaake, who warned us about the impact and complications of the new Article 13 on e-commerce. Nevertheless, if we still want to find a solution at European level, we should focus on finding it as soon as possible without harming our e-commerce or the freedom of speech, or the freedom of the internet.