Addendum
Belgium

(21 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Gerolf
ANNEMANS
 AGAINST
Maria
ARENA
 FOR
Pascal
ARIMONT
 FOR
Hugues
BAYET
 FOR
Ivo
BELET
 FOR
Mark
DEMESMAEKER
 FOR
Gérard
DEPREZ
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 FOR
Louis
MICHEL
 FOR (+) . – J’ai voté en faveur du rapport concernant les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières extérieures. Alors que depuis 2015, certains États membres ont réintroduit des contrôles temporaires aux frontières intérieures et les ont prolongés, la Commission a proposé de revoir les règles applicables en vertu du Code Frontières Schengen. Dans la poursuite des négociations sur ce dossier, il faudra veiller à préserver Schengen en faisant en sorte que la réintroduction de contrôles soit toujours temporaire, exceptionnelle et justifiée. À défaut, cela reviendrait à détricoter l’acquis de Schengen et la libre circulation qui sont l’une des plus grandes réussites du projet européen
Ralph
PACKET
 FOR
Frédérique
RIES
 FOR
Claude
ROLIN
 FOR
Bart
STAES
 FOR
Helga
STEVENS
 FOR (+) De N-VA ziet het nut in van interne grenscontroles als uitzonderlijke en tijdelijke maatregel, o.a. om de gebrekkige bewaking van de Europese buitengrenzen te compenseren. Het Europees Parlement nam een standpunt in over een aanpassing van de regels; de maximale duurtijd van interne grenscontroles wordt significant ingekort ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de administratieve procedures worden complexer. En dat terwijl het oorspronkelijke voorstel de lidstaten net wou tegemoetkomen en voorzag in een verlenging van de maximale duurtijd.
Zeggenschap over onze eigen grenzen is in uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk om intern orde op zaken te houden. Bijvoorbeeld bij een dreiging, maar ook bij een massale instroom van illegale migranten wars van veiligheidsoverwegingen, als bepaalde lidstaten hun Dublin- of solidariteitsverplichtingen niet nakomen. Als dat op een gerichte manier gebeurt, blijft de economische en maatschappelijke impact voor onze burgers beperkt. Het verslag maakt het de lidstaten moeilijk om zelf in te grijpen wanneer de EU haar verantwoordelijkheid niet neemt. Dit is een inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten, en dus stemde de N-VA tegen. Wij hadden liever een andere startpositie gezien voor de onderhandelingen met de Raad, maar zullen de uiteindelijke wettekst, zoals die zal worden overeengekomen, later afzonderlijk beoordelen.
Marc
TARABELLA
 FOR
Anneleen
VAN BOSSUYT
 FOR
Kathleen
VAN BREMPT
 FOR
Tom
VANDENKENDELAERE
 FOR
Hilde
VAUTMANS
 FOR (+) Vrij verkeer in de EU is één van de pilaren van onze Unie. Het gebied van vrij verkeer is nog nooit zo kwetsbaar als nu vanwege de uitdagingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd.
Er zijn dan ook wijzigingen nodig aan de huidige verordening. Na een periode van zes maanden herinvoering van het toezicht aan een binnengrens kan er enkel via formele procedure van fr Raad toestemming verkregen worden voor verdere verlenging van binnengrenstoezicht.
De burgers moeten ter bevordering van transparantie en verantwoordingsplicht beter van de actualiteiten op de hoogte worden gehouden. Ik stemde hier mee in.
Guy
VERHOFSTADT
 FOR
Lieve
WIERINCK
 FOR (+) . – I voted in favour. Six EU Member States retook internal border controls more than three years ago. Many of the prolongations are not in line with the existing Schengen Border Control rules (SBC). SBC ensures EU fundamental rights and freedoms and must be upheld. The Schengen system is one of the greatest achievements of European integration. The possibilities for Member States to prolong internal border controls must be limited in case they are not necessary, and proportionate. There can be serious and persistent threats to security that render the introduction of internal controls necessary. But those border controls have to be temporary and exceptional. Instead of closing the internal borders, the EU Member States should accept their responsibilities and finally agree on a common asylum policy, a common security policy and a true European border and coast guard.