Addendum
Bulgaria

(17 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Asim Ahmedov
ADEMOV
 FOR
Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 FOR
Angel
DZHAMBAZKI
 FOR
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Peter
KOUROUMBASHEV
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
 FOR (+) Подкрепих предложението за резолюция относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23). В резолюцията е представена позицията на Европейския парламент, в която са включени редица важни въпроси относно ратифицирането и напредъка на Парижкото споразумение, актуално състояние на изпълнението на поетите ангажименти в борбата с изменението на климата и приоритетните точки в преговорите в COP23.
Подкрепям и предложението да бъде подобрен и засилен политическият диалог между всички участници в конференцията с цел адекватни и навременни мерки и действия в областта на борбата с изменението на климата. Смятам, че от изключително важно значение е и засиленото сътрудничество между всички институции в ЕС, които да представят и защитят европейската позиция на Конференцията на COP23.
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR (+) At this year’s UN Climate Change Conference, the nations of the world will meet to advance the aims and ambitions of the Paris Agreement and to develop guidelines on how its provisions will be implemented across a wide range of issues, including transparency, adaptation, emission reductions, provision of finance, capacity-building, and technology. Looking from this perspective, I strongly believe that COP23 Climate Conference in Bonn is a real opportunity for the EU and its Member States to lead the fight against climate change and to make significant progress in the implementation of the Paris Agreement by 2018.
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Eva
MAYDELL
 (excused)
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 FOR
Andrey
NOVAKOV
 FOR
Georgi
PIRINSKI
 FOR
Emil
RADEV
 FOR
Sergei
STANISHEV
 FOR
Vladimir
URUTCHEV
 FOR