Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0451/2018:


Dita
CHARANZOVÁ
 FOR
Martina
DLABAJOVÁ
 FOR (+) Úmluva vstoupila v Dominikánské republice v platnost v roce 2004 a je již v platnosti mezi Dominikánskou republikou a 20 členskými státy EU. Přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 je bezpochyby žádoucí. Zprávu jsem podpořila.
Petr
JEŽEK
 FOR
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 (absent)
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR (+) Hlasoval jsem o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko, Kypr, Chorvatsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Tato konvence zavádí systém kooperace mezi smluvními státy zaměřené na řešení případů mezinárodních únosů dětí. Problém nastává ve chvíli, kdy se rodina roztrhne a kdy se rodiče pocházející z různých států pokouší využít nedostatečnou spolupráci mezi těmito státy, aby si rodič ubezpečil péči o dítě. Největší problém nastává ve chvíli, kdy ve státě existuje národní předpojatost legálního systému individuálních států, a tím pádem soudy obou státu se prohlásí kompetentní v této věci a každý dá dítě do péče rodiči, který má národnost toho státu. Účelem této konvence je vyřešit tyto situace na mezinárodní úrovni, určit kompetentní soud a aplikovatelné zákony státu, kde dítě má trvalý pobyt. A jelikož otázky mezinárodního únosu dětí spadají pod exkluzivní vnější kompetence EU, znamená to, že toto rozhodnutí musí být odsouhlaseno na úrovni EU. Návrh na spolupráci mezi těmito státy a Dominikánskou republikou na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodního únosu dětí jsem podpořil.
Luděk
NIEDERMAYER
 (absent)
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 (absent)
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) . ‒ The 1980 Hague Convention is a vitally important instrument that introduced a system of cooperation between the contacting states aimed at settling cases of international child abduction. I voted in favour of the report on the proposal for a Council decision authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, because it would render the 1980 Convention applicable between the Dominican Republic and all EU Member States except Denmark and would ensure that EU-wide protection is afforded to the children in question.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 FOR
Jan
ZAHRADIL
 FOR
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR