Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Dita
CHARANZOVÁ
 AGAINST
Martina
DLABAJOVÁ
 AGAINST (+) Zpravodaj se domnívá, že politika hospodářské soutěže zaměřená na zajištění rovných podmínek ve všech odvětvích je základem evropské sociálně-tržní ekonomiky a klíčovým faktorem pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Domnívá se, že vypracovávání výročních zpráv Komise o politice hospodářské soutěže je nezbytné z hlediska demokratické kontroly. Zprávu jsem podpořila.
Petr
JEŽEK
 AGAINST
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 (absent)
Kateřina
KONEČNÁ
 AGAINST
Jiří
MAŠTÁLKA
 AGAINST
Luděk
NIEDERMAYER
 (absent)
Jiří
PAYNE
 ABSTENTION
Pavel
POC
 AGAINST
Miroslav
POCHE
 FOR (+) Podpořil jsem tuto široce rozkročenou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže. Mezi oblasti, ve kterých je třeba dodržovat pravidla hospodářské soutěže, patří celá šíře ekonomiky – od zemědělství přes dopravu až k abstraktnímu digitálnímu sektoru. Skrze kompromisy bylo dosaženo přijetí několika klíčových formulací obsahujících apel na sociální rovnost, spravedlivý obchod, ochranu spotřebitele nebo ochranu klimatu. Osobně bych volil ambicióznější jazyk u oblasti zdanění digitální ekonomiky, ale i přesto hodnotím znění zprávy jako uspokojivé. Je zřejmé, že současné právní předpisy EU nejsou schopné účinně bojovat proti dvojímu zdanění a zastavit tak závod v nastolování co nejnižší úrovně daně z příjmů právnických osob. V této oblasti ještě musíme zapracovat.
Stanislav
POLČÁK
 AGAINST
Jiří
POSPÍŠIL
 (absent)
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 AGAINST
Pavel
TELIČKA
 AGAINST (+) Competition policy has been in place for over 60 years. The annual report is calling the Commission to fully enforce the EU competition rules, with particular attention to the difficulties faced by SMEs, and to avoid uneven application in the Member States. Therefore, I voted in favour of the report on the Annual Report on Competition Policy.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 AGAINST (+) Podpořil jsem pro přejetí výroční zprávy o politice v oblasti hospodářské soutěže. Jsem rád, že se státům Evropské unie ekonomicky daří, také ona ekonomická spolupráce byla hlavním účelem vzniku spolupráce. Nesmíme však zapomínat na ochranu hospodářské soutěže, jejíž legislativní rámec musí být stále přizpůsobován sociálně tržnímu hospodářství Unie založenému na otázkách rovnosti, ochraně spotřebitele, ochraně veřejného zdraví a dalších evropských hodnotách. V tomto ohledu podporuji iniciativu k vytvoření účinného rámce přizpůsobeného výzvám ekonomiky založené na datech. Nové digitální platformy, které by mohly shromažďovat stále narůstající toky dat, by mohly lépe kontrolovat potencionální ohrožení evropského trhu, například zneužívání tržní síly.
Michaela
ŠOJDROVÁ
 AGAINST
Jaromír
ŠTĚTINA
 AGAINST