Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Dita
CHARANZOVÁ
 AGAINST
Martina
DLABAJOVÁ
 AGAINST
Petr
JEŽEK
 AGAINST (+) I voted in favour of this resolution. Climate change is one of the most important challenges for humanity. All states and all players worldwide need to do their utmost to limit the associated problems. The Paris Agreement is a major step in that direction, although much more still needs to be done. Human activities have been the dominant cause of the warming observed since the middle of the 20th century.
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 FOR
Kateřina
KONEČNÁ
 ABSTENTION
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR
Luděk
NIEDERMAYER
 FOR (+) Podpořil jsem usnesení, které nadcházející konferenci OSN o změně klimatu v Bonnu označuje za příležitost ke zmapování pokroku při plnění cíle, který stanovila Pařížská dohoda pro zmírnění změny klimatu, a k informování o přípravách a revizi vnitrostátně stanovených příspěvků smluvních stran do roku 2030, které je třeba provést do roku 2020, aby bylo možné cíle dohody splnit. V této souvislosti text usnesení vyjadřuje zklamání nad prohlášením prezidenta USA Donalda Trumpa, že zamýšlí odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody, a vyzdvihuje signály přicházející z některých států, měst a podniků USA, že budou pokračovat v plnění závazků USA vyplývajících z Pařížské dohody.
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR (+) Přijatá rezoluce Evropského parlamentu se stane mandátem pro delegaci, jež bude za Parlament vystupovat na letošní listopadové konferenci OSN o změně klimatu v Bonnu. Oceňuji rychlost ratifikace Pařížské dohody, ovšem uzavřením dohody naše snahy nekončí ba naopak, proto text obsahuje nové podněty směřující k naplnění závazků dohody. Považuji za zásadní, aby měla delegace v rukách silný mandát, který reflektuje reálné možnosti EU i jednotlivých členských států a přitom se staví zodpovědně k naplňování cílů Pařížské dohody a co víc, pohlíží do budoucnosti k přípravě strategie 2050, která počítá s tzv. zero emission modelem. Pojďme se tedy krok po kroku přibližovat k tomuto milníku. Chtěl bych také zopakovat, že je třeba vyvarovat se stavění hospodářského růstu do kontradikce k úsilí v boji proti klimatickým změnám. Klima bylo a bude klíčové téma, na přizpůsobování se jeho změnám je možné nahlížet i jako na hybnou sílu k realizaci udržitelného hospodářského růstu.
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 ABSTENTION
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 AGAINST (+) I voted in favour of the resolution on the 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP 23). It is extremely important to continue talks on climate change mitigation and adaptation, especially on the international level, and to fulfil the commitments made by EU and other states in the field of climate change. Therefore, I support the general objective of this resolution. I did not, however, support certain articles of the resolution that were against the principle of subsidiarity and touch on issues that go beyond the competence of the EU, for example Articles 33 and 36 on national and international tax systems. I also did not support Article 60 on climate migration.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST (+) Rezoluci o prioritách Evropského parlamentu na konferenci OSN o změně klimatu 2017 v Bonnu jsem nemohl podpořit. Rezoluce je naprosto nerealistická, pokud by pozice v ní obsažené měly skutečně být uplatňovány, došlo by k výraznému poškození našeho průmyslu a ekonomiky, rostla by nezaměstnanost a Evropa by opět ztratila na konkurenceschopnosti.
Přestaňme prosím podléhat zelené ideologii. Ochrana přírody, ať už lokálně nebo globálně, se musí primárně soustředit na podporu technologického vývoje a inovací, nikoliv restriktivní omezování našich životů. Především pak návrh, aby země EU jednostranně navýšily své závazky na snižování emisí skleníkových plynů nad rámec dohody z Paříže, je naprosto absurdní. Abychom si rozuměli, já nejsem klimatický skeptik, ale odmítám nesmyslná opatření, která nebudou mít na skutečnou situaci žádný dopad. Pojďme se konečně začít bavit bez zelených klapek na očích a začněme hledat fungující řešení.
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 ABSTENTION