Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Dita
CHARANZOVÁ
 AGAINST (+) Hlasovala jsem pro tuto rezoluci, protože se věnuje vážnému problému dětských sňatků, něčemu, co bychom v 21. století už ani vůbec řešit neměli. Je důležité, aby se EU tomuto vážnému problému věnovala v rámci své spolupráce s rozvojovými zeměmi, v rámci své diplomacie a také ve spolupráci evropských zemí s donucovacími orgány a soudními systémy třetích států. Je alarmující, že tento problém existuje také na území EU. Dětské sňatky jsou v členských státech trestné a nepřípustné. Je úkolem pro sociální pracovníky i učitele, kteří s potenciálními obětmi přichází do kontaktu, aby na něj upozorňovali.
Martina
DLABAJOVÁ
 AGAINST
Petr
JEŽEK
 AGAINST (+) Rozhodl jsem se podpořit tento návrh. V rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dosažením osmnáctého roku. Tato raná manželství představují porušení práv dítěte. Sňatky bývají často doprovázeny různými formy násilí na ženách. Více než 60 % těchto dívek nemá formální vzdělání. Nejčastější příčinou úmrtí dívek ve věku 15–19 let jsou v rozvojových zemích komplikace v souvislosti s těhotenstvím a porodem.
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 AGAINST
Kateřina
KONEČNÁ
 AGAINST
Jiří
MAŠTÁLKA
 AGAINST
Luděk
NIEDERMAYER
 FOR (+) Podpořil jsem usnesení, které je reakcí na skutečnost, že v rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dovršením 18. roku a každá devátá před dosažením 15 let a že se v souvislosti s nedávnou migrační krizí objevily nové případy dětských sňatků uzavřených v zahraničí, jejichž oběti jsou někdy i děti mladší 14 let. Dětské sňatky je třeba důrazně odsoudit jako porušení práv dítěte a jednu z forem násilí na ženách a dívkách. Kromě toho je však třeba také učinit konkrétní kroky k jejich zamezení. Jedním z nich by mohlo být zavedení zvláštních postupů v přijímacích zařízeních pro uprchlíky a žadatele o azyl, které by umožnily odhalit případy dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, a následně tyto sňatky zneplatnit a pomoci jejich obětem.
Jiří
PAYNE
 FOR
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR (+) I firmly support this resolution, which uses available tools to fight against child marriage externally. I believe that child and early forced marriage is a violation of the rights of the child and a form of violence against women and girls. A child does not have the ability to consent to marriage before reaching a certain age. I am proud to say that the resolution calls on the EU to work with international stakeholders (UNFPA, UNICEF, UN Women) to focus on girls’ empowerment, increase access to sexual and reproductive health and rights services and to use human rights dialogue; Trade for All; GSP+ and bilateral cooperation to curtail the practice of child, early and forced marriage (CEFM). It also focuses on the case of refugee children. I am hopeful that through this resolution we will see progress on this issue so we can stop child marriages around the world.
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 FOR
Olga
SEHNALOVÁ
 ABSTENTION (+) Každá třetí dívka žijící v rozvojové zemi se vdá před dovršením osmnáctého roku, každá devátá před dosažením patnácti let. Mnoho z nich je posléze vystaveno riziku násilí a zdravotních komplikací při brzkém otěhotnění. Většina nezletilých matek také ztratí přístup k formálnímu vzdělávání a jakýmkoliv podpůrným prostředkům. Vítám proto zprávu navrhující řešení těchto problémů, včetně iniciativy EU v oblasti financování humanitárních organizací, které dotčeným dívkám a ženám poskytují potřebnou pomoc.
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) The motion for a resolution to end child marriage calls for Member States to tackle the harmful practice of child marriage to meet the 2030 Sustainable Development Agenda. In addition, it recognises that in order to tackle the practice there needs to be more access to health services, training, and special rehabilitation measures for child brides. Child marriage can have serious repercussions on an individual, and are against EU core values as mentioned in the Treaty of the EU and the EU charter of Fundamental Rights. Therefore, I voted in favour of this resolution.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 FOR
Jan
ZAHRADIL
 FOR
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR (+) Podpořil jsem usnesení EP vybízející k ukončení dětských sňatků jak ve třetích státech, tak v EU. Jak jsem již uvedl na plénu ve Štrasburku, ve světě žije přes 700 milionů žen, které byly vdány v dětském věku. Každý rok je k sňatku přinuceno 15 milionů dívek před 18. rokem. 60 % dětských nevěst v rozvojových zemích je negramotných, protože jim je upíráno právo na vzdělání. Dětské sňatky jsou problém, který se vyskytuje napříč státy, kulturami i náboženstvími. Istanbulská úmluva, kterou se EU nedávno rozhodla podepsat, uznává nucené sňatky jako druh násilí páchaného na ženách a vyzývá k rozšíření i na chlapce a muže. Jsem rád, že tomuto důležitému a bohužel stále aktuálnímu problému Evropský parlament věnuje svou pozornost. Je však třeba vyvinout mnohem větší a systematické úsilí, které by napomohlo v boji proti tomuto fenoménu.