Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean FG72 x A5547-127 pursuant to Regulation (EC) No1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed
B8-0540/2017:


Dita
CHARANZOVÁ
 AGAINST
Martina
DLABAJOVÁ
 AGAINST
Petr
JEŽEK
 AGAINST
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 FOR
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR (+) Dne 4. 10. 2017 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o námitce k návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju, na evropský trh. Jednalo se o 2 plodiny. Oba geneticky modifikované typy sójových bobů, které měly být autorizovány, byly údajně vytvořeny k boji proti problémům vznikajícím z rostoucího počtu herbicidně rezistentních plevelů v zemích, kde se kultivují geneticky modifikované rostliny. Tzn. v zemích, kde již se GMO plodiny pěstují a způsobuje to následné potíže. Podle nezávislých studií není posouzení rizik provedené úřadem EFSA v případě obou typů sójových bobů v současné podobě přijatelné, dostatečně nevyplňuje mezery a nejistotu ve znalostech toxicity těchto organizmů a studie jejich samotnou toxicitu dokonce ani nehodnotí, nezabývá se ani dopadem na lidský imunitní systém a reprodukční systém. Za této situace mi přišlo udělení desetileté autorizace pro tyto plodiny jako nebezpečný hazard se zdravím i životním prostředí a musela jsem proti tomuto kroku Komise protestovat.
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR
Luděk
NIEDERMAYER
 AGAINST
Jiří
PAYNE
 ABSTENTION
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 AGAINST
Jiří
POSPÍŠIL
 AGAINST
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 AGAINST
Pavel
TELIČKA
 AGAINST (+) As a matter of principle, the ALDE Group votes against the objections to authorisations of new plant strains, which have received favourable opinion by the EU scientific authority. I supported the line of the ALDE Group and voted against this objection, as I believe the EU Scientific Authority should be the right body with the right expertise to decide on authorisation of placing genetically modified product on the EU market.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST (+) Musel jsem znovu odmítnout dnešní návrh na námitku k rozhodnutí Komise o geneticky modifikované sóje. Rozhodování o udělení povolení k pěstování geneticky modifikovaných plodin se má řídit na základě vědeckých informací, nikoliv na ideologickém odmítání. Námitku nechápu o to víc, že existující legislativa umožňuje každému členskému státu finální rozhodnutí o pěstování GMO plodin učinit samostatně na základě vlastního rozhodnutí. Konsensus vědecké komunity ohledně GMO plodin je naprosto jednoznačný, plodiny nijak neohrožují životní prostředí ani lidské zdraví. Přesto však existuje zažitý mýtus, skoro by se chtělo říct fake news o nějakém imaginárním nebezpečí, které nám bude hrozit, pokud budeme využívat GMO plodiny. Já tento přístup nechápu a naprosto ho odmítám.
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 AGAINST
Michaela
ŠOJDROVÁ
 AGAINST
Jaromír
ŠTĚTINA
 AGAINST