Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)
A8-0324/2017:


Dita
CHARANZOVÁ
 AGAINST (+) Hlasovala jsem proti předloženému návrhu, nesouhlasím s tím, aby byl zástupcům Evropského parlamentu udělen mandát pro další jednání na základě zprávy přijaté výborem LIBE. Návrh EP je z hlediska společností podnikajících v digitální oblasti velmi komplikovaný a dle mého nepřináší ani zamýšlenou lepší ochranu dat uživatelů. Již nyní máme schválenu kvalitní legislativu v podobě GDPR, kterou bude nutné důsledně implementovat. To samo o sobě znamená zátěž zejména pro některé firmy a nařízení o ePrivacy celou situaci jen dále ztěžuje. Nemyslím si, že je nutné s jeho přípravou spěchat, důležitá je kvalita před rychlostí.
Martina
DLABAJOVÁ
 AGAINST
Petr
JEŽEK
 FOR
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
(none)
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR (+) Dne 26. 10. jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o mandátu k vyjednávání o návrhu nařízení ePrivacy (respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)). Jednalo se o velmi emocionální a problematické hlasování. Na jedné straně se zde střetl tlak velkých soukromých televizí a internetových společností na zachování současného stavu a na té druhé pak zájem na ochranně osobních údajů spotřebitelů jejich služeb a možnosti poctivě zakoupené služby používat i za hranicemi svého členského státu, ve kterém televizní služby pořídili. Jsem velkým zastáncem regulace špehování lidí na internetu, a proto jsem ráda podpořila zpřísnění využívání souborů cookie v prohlížečích internetu pro účely reklamy. Dále je dle mého názoru třeba také reflektovat, že svět se změnil, lidé jsou dnes více mobilní, často cestují za hranice a je třeba jim umožnit, aby mohli draze nakoupené televizní služby užívat také jinde než ve svém bydlišti. Žijeme ve 21. století a není možné ignorovat nástup nových technologií. Proto se domnívám, že je na čase, aby komerční televize také konečně přešly na nové inovativní modely financování a nezakonzervovaly se v přežitých modelech 20. století.
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR
Luděk
NIEDERMAYER
 AGAINST
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 (absent)
Stanislav
POLČÁK
 AGAINST
Jiří
POSPÍŠIL
 (absent)
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 AGAINST
Pavel
TELIČKA
 AGAINST (+) While I share the general aim of the regulation to protect personal data in electronic communications, the current proposal to enter into negotiations lacks clarity to define the relationship between this proposal and the General Data Protection Regulation. Therefore, I voted against giving the mandate to enter into trilogue negotiations. In my view, more thorough work on the proposal would have improved the text and created greater legal certainty for stakeholders.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST (+) Hlasoval jsem proti udělení mandátu pro jednání s Radou, protože zásadně nesouhlasím s pozicí výboru LIBE, který by měla paní zpravodajka zastupovat. Obávám se zejména negativních dopadů takto směřované regulace ePrivacy na digitální průmysl.
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 AGAINST
Michaela
ŠOJDROVÁ
 AGAINST
Jaromír
ŠTĚTINA
 AGAINST