Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Dita
CHARANZOVÁ
 FOR
Martina
DLABAJOVÁ
 FOR (+) Jsem přesvědčená, že oblast autorského práva v digitálním prostředí nutně potřebuje reformu a souhlasím také s posílením postavení a práv tvůrců a vydavatelů. Podle mne se ale nepovedlo zcela vyřešit všechny sporné pasáže a najít vyvážení znění, které poskytne adekvátní legislativní základ a současně nebude omezovat svobodu slova a tvorby na internetu. Problematický byl pro mne v tomto ohlede zejména článek 13. Podobu textu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu jsem při hlasování v Evropském parlamentu podpořit nemohla a proto jsem se tedy při hlasování zdržela.
Petr
JEŽEK
 FOR (+) I voted against this proposal on copyright in the Digital Single Market as the Directive risks undermining the rights of internet users for several reasons. First, the upload filter as envisaged in the proposal will not allow to differentiate between different types of creative content and thus will not be able to distinguish actual copyright infringements from legitimate content such as commentary, criticism or parody. This proposal thus drastically endangers citizens’ fundamental rights of access to information as well as freedom of expression at large. The Directive would also constitute a substantial burden for creators, as it is virtually impossible to obtain licenses for all content uploaded and shared online. The proposal as it stands will take away control from users and small businesses, and place it into the hands of internet giants. I therefore consider it shameful that a majority of MEPs rejected considering the amendments to the proposal, including the one to reject Article 13. Overall, this proposal will greatly endanger the creative industry and clearly undermines the rights of citizens to share and enjoy online content freely.
Jan
KELLER
 FOR (+) V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.
Jaromír
KOHLÍČEK
 FOR
Kateřina
KONEČNÁ
 FOR (+) Návrh směrnice o autorském právu od začátku vyvolával široké diskuse, zájem odborné, ale i laické veřejnosti. O tom svědčí stovky e-mailů, které jsem dostávala. Text předložený výborem JURI na plenární zasedání jsem nemohla podpořit. Díky pravicovým frakcím totiž prošel zcela nepřijatelný článek 13. Toto opatření de facto zavádí povinné celoplošné sledování internetu, tedy novodobou cenzuru. Její dopady pocítíme všichni, kdo běžně užíváme internet. Od začátku jsem návrh tvrdě kritizovala a při konečném hlasování jsem byla proti.
Jiří
MAŠTÁLKA
 FOR
Luděk
NIEDERMAYER
 FOR (+) Zdržel jsem se při hlasování o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu poté, co parlament neschválil změnu v postupu schvalování, která by umožnila hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích. V takovém případě jsem byl připraven podpořit vypuštění kontroverzního čl. 13, u kterého panují pochybnosti z hlediska jeho dopadů na uživatele internetu. Domnívám se, že na směrnici byla odvedena spousta práce a vracet se do bodu nula by bylo nešťastné, protože by to znamenalo, že ochrana autorů v digitálním prostředí, která jim nepochybně náleží, bude odložena na neurčito. Hlavní důvod přijetí směrnice spatřuji v tom, že cíle a zásady již dnes platné v oblasti autorského práva bylo nutné přizpůsobit novým okolnostem a podmínkám. Zatímco například omezení výjimky pro malé a nově vzniklé firmy pouze na tři roky považuji za chybu, na druhou stranu jsem toho názoru, že třeba proporcionalista odpovědnosti platforem za uživateli nahrávaný obsah byla do textu směrnice dostatečně promítnuta.
Jiří
PAYNE
 ABSTENTION
Pavel
POC
 FOR
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 FOR (+) Tuto zprávu jsem v konečném hlasování nepodpořil. Ačkoliv jsem přesvědčen, že otázku autorských práv na internetu je jednoznačně potřeba řešit, neboť v současnosti z digitálních autorských děl skutečně nejvíce těží velké korporace namísto samotných autorů, nejsem zastáncem znění směrnice obsahujícího tzv. články 11 a 13, jejichž negativním vedlejším efektem může být nežádoucí omezení svobody internetu.
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) The proposed directive intends to modernise EU copyright rules in order to keep up with the evolution of digital technologies and new opportunities for consumers to access copyright-protected content. I agree with the importance of protecting rights of authors and publishers however, I believe that it shall be done by adopting more proportionate, well-balanced and functional measures. I voted against the directive, because its text contains controversial articles 15 and 17 (former articles 11 and 13) that could result in unfavourable consequences for the free flow of information. The former Article 13 specifically will undoubtedly lead to an “Upload-filter” infrastructure that disadvantages smaller platforms and that has been ruled to be contrary to EU law by the European Court of Justice in two cases. In my view, there are better and more proportionate alternatives that can protect right holders such as lump-sum payments.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST (+) Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 AGAINST (+) Nemohl jsem svým hlasem podpořit finální znění směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, neboť obsahuje pro mě nepřijatelná ustanovení, která mohou mít velice negativní dopad nejen na internetu. Jsem si vědom toho, že digitální technologie radikálně změnily způsob vytváření, šíření a zpřístupňování obsahu, a tak evropský legislativní rámec musí tyto změny odrážet a usměrňovat, nicméně takový zásah musí být přiměřený, splňovat záruky právní jistoty a pracovat s právními principy tak, jak je známe. Tato směrnice bude precedentem toho, jak bude v nadcházejících letech fungovat digitální svět, jaká zde budou platit pravidla, a proto by měla být naprosto precizní.
Michaela
ŠOJDROVÁ
 AGAINST (+) Směrnici jsem podpořila. Přizpůsobení pravidel autorského práva na internetu považuji za nezbytné pro to, abychom si i v budoucnu zachovali kvalitní nezávislou žurnalistiku a pestrou tvorbu hodnotných kulturních děl. Finální znění směrnice přitom považuji za vyvážené z hlediska zájmu autorů, vydavatelů, platforem a spotřebitelů. Co se týče vydavatelského práva, tak dle aktuálního znění článku 11 bude omezeno na novinářské články, nebude platit retroaktivně, nebude se vztahovat na hyperlinky a velmi krátké úryvky z textu, nebude se vztahovat na soukromé a nekomerční užití a možnost citace zůstane zachována. Pokud jde o článek 13, došlo k výraznému zúžení platforem, na které úprava dopadne, zakotvení výjimek, zavedení mírnějšího režimu pro určité (v zásadě menší a začínající) platformy a přizpůsobení opatření možnostem platformy. Důležitou roli pochopitelně sehraje transpozice do českého právního řádu a Komise, která musí vydat pokyny k uplatňování článku 13 a podněcovat dialog mezi zájmovými skupinami.
Jaromír
ŠTĚTINA
 FOR (+) Dnes jsme hlasovali o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V souladu s tím, jak jsem o návrhu hlasoval v minulosti, jsem byl proti jeho přijetí. Nesouhlasím se současným zněním zejména článku 13 (v textu nyní článku 17), ale i článku 11 (článku 15). I když se v textu dnes přijatého návrhu slovo filtr nevyskytuje, je podle mého názoru reálné předpokládat, že pro aplikaci článku 13 budou v praxi používány. Aby se předcházelo sporům o autorská práva, může docházet k nepřiměřenému omezování zveřejňování obsahu a případně i chybnému smazání naprosto legálního obsahu. Nelze stoprocentně technicky vyřešit, aby k této chybě nedošlo. Obávám se toho, že ve svém důsledku to povede i k omezování tvorby a kreativního obsahu na internetu. Právní nejistotu a možnost roztříštěného výkladu vyvolávají i některé formulace obou článků. Ty mohou být ve členských státech vykládány rozdílně a fragmentovat digitální vnitřní trh. Článek 11 se týká ochrany tiskových publikací v souvislosti s užitím online. Podle mého názoru dostatečně nezohledňuje digitální model konzumace zpráv na internetu. Svoboda internetu je pro mne zásadní hodnota. Internet je prostor svobody a s jeho necitlivým omezováním, byť s dobrým úmyslem, se nemohu ztotožnit.