Addendum
Czechia

(21 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Dita
CHARANZOVÁ
 FOR
Martina
DLABAJOVÁ
 FOR
Petr
JEŽEK
 FOR
Jan
KELLER
 FOR
Jaromír
KOHLÍČEK
 ABSTENTION
Kateřina
KONEČNÁ
 ABSTENTION
Jiří
MAŠTÁLKA
 ABSTENTION (+) Dnes jsme se zabývali zprávou, která řeší dočasné znovuzavedení mechanismů na ochranu vnitřních hranic v EU. Souhlasím s tím, že v dnešní době migračních vln je nutné, aby každý stát měl možnost chránit si vlastní hranici. Komise se návrhem snaží dát těmto možnostem závazný právní rámec. Principálně si myslím, že tato opatření jsou velmi důležitá. Nesouhlasím ale s některými detaily, které jsou ve zprávě obsaženy, resp. spíše zůstávají nedopracovány. Např. nedávána zkušenost, kdy Maďarsko jednostranně uzavřelo vlastní hranice bez toho, aniž by o tom informovalo sousední státy, se ukázala jako minimálně problematická. Zároveň si uvědomuji, že Schengen je jeden ze základních pilířů EU a při jeho omezování musíme být opatrní a mít jednoznačně vymezená a v praxi fungující pravidla. Proto jsem se při hlasování v závěru zdržel.
Luděk
NIEDERMAYER
 FOR (+) Zdržel jsem hlasování, protože schválený text považuji za nebezpečí pro budoucnost schengenského prostoru volného pohybu osob. Na rozdíl od návrhu Komise totiž přijatý text neobsahuje časové pojistky v podobě maximální doby, na kterou mohou členské státy zavést kontroly na vnitřních hranicích. Byť Komise navrhovala tyto časové lhůty prodloužit až na 5 let oproti dnešním 2 rokům, považoval bych to za lepší řešení než umožnit členským státům zavádět kontroly na vnitřních hranicích na de facto neomezenou dobu a vlastně tak legalizovat dnešní praxi, kdy některé členské státy při uplatňování kontrol nepostupují v souladu se schengenským kodexem.
Jiří
PAYNE
 AGAINST
Pavel
POC
 (absent)
Miroslav
POCHE
 FOR
Stanislav
POLČÁK
 FOR
Jiří
POSPÍŠIL
 (absent)
Olga
SEHNALOVÁ
 FOR
Pavel
SVOBODA
 FOR
Pavel
TELIČKA
 FOR (+) I voted in favour of the proposed regulation amending the Schengen Borders Code, because I believe it will ensure that the temporary reintroduction of border control at internal borders is limited in time and based on objective criteria. I believe that the procedural safeguards will ensure that such decisions will be taken on the basis of risk assessments and in cooperation with the concerned Member States.
Evžen
TOŠENOVSKÝ
 AGAINST
Jan
ZAHRADIL
 AGAINST
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
 FOR
Michaela
ŠOJDROVÁ
 FOR
Jaromír
ŠTĚTINA
 (absent)