Addendum
Denmark

(13 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Margrete
AUKEN
 AGAINST
Bendt
BENDTSEN
 FOR
Ole
CHRISTENSEN
 AGAINST (+) Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.
Jørn
DOHRMANN
 AGAINST
Rina Ronja
KARI
 AGAINST
Rikke-Louise
KARLSSON
(none)
Jeppe
KOFOD
 AGAINST
Morten
LØKKEGAARD
 FOR
Morten
MESSERSCHMIDT
 AGAINST
Morten Helveg
PETERSEN
 FOR
Jens
ROHDE
 FOR
Christel
SCHALDEMOSE
 AGAINST (+) Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.
Anders Primdahl
VISTISEN
 AGAINST (+) The proposed Directive on copyright in the Digital Single Market seeks to ensure that creators, and news publishers and journalists can benefit from the online world and the internet, in the same way as they do the offline world. Because of outdated copyright rules, online platforms (such as YouTube) and news aggregators (such as Google News) are taking all the rewards while artists, news publishers and journalists see their work circulate freely. The proposal has been subject to controversial discussions, but many exemptions have been added to the original EC proposal. For instance: the agreed proposal has specific provisions that oblige member states to protect the free uploading and sharing of works for the purposes of quotation, criticism, review, caricature or parody. Further, the proposal does not target the ordinary user, but will only target big online platforms and make it essential for them to correctly remunerate artists and journalists work.The DPP is therefore of the opinion that directive will protect and strengthen the rights of the creators and making large online platforms responsible for copyright infringements. The DPP is also of the opinion that the directive does NOT affect internet freedom as many have claimed. Overall, the DPP-delegation supports the agreed proposal and voted in favour.