Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0452/2018:


Igor
GRÄZIN
 FOR
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Konventsioon aitab lahendada rahvusvahelisi lapseröövijuhtumeid, mida esineb tihti pärast paaride lahkuminekut, kui vanemad on eri riikidest. Konventsiooniga määratakse kindlaks pädev kohus ning seatakse sisse süsteem, mis koheselt tagab röövitud laste tagasitoomise. Kuna rahvusvahelise lapseröövi küsimus kuulub Euroopa Liidu ainuvälispädevusse, tuleb otsus Ecuadori ja Ukraina ühinemisele nõusoleku andmise kohta ELi tasandil vastu võtta nõukogu otsuse kujul. Austria nõusolek muudaks Euroopa Liidu huvides 1980. aasta konventsiooni kohaldatavaks Ecuadori ja Ukraina ning kõigi ELi liikmesriikide vahel, Taani välja arvatud.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR