Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Igor
GRÄZIN
 FOR
Tunne
KELAM
 AGAINST
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 AGAINST (+) Toetasin. Tugev ja toimiv konkurentsipoliitika on ELi üks alustalasid. Komisjoni kutsutakse üles konkurentsipoliitika osas veelgi enam keskenduma näiteks digimajandusse sisenemist takistavate barjääride eemaldamisele, riigiabi reeglite kohaldamisele, rahvusvahelise koostöö suurendamisele konkurentsireeglite valdkonnas ning väike- ja keskmiste ettevõtete toetamisele jms.
Indrek
TARAND
 AGAINST
Yana
TOOM
 AGAINST