Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Igor
GRÄZIN
 AGAINST
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Ajakohastatakse parlamendi protseduurilist kodukorda, mille eesmärk on töö võimalikult efektiivne teostamine ning juhitakse tähelepanu parlamendiliikmete austavale ning väärikale käitumisele.
Indrek
TARAND
 AGAINST
Yana
TOOM
 AGAINST