Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0287/2017:


Kaja
KALLAS
 FOR
Tunne
KELAM
 FOR
Marju
LAURISTIN
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Andmevahetusega liitumise põhiline eesmärk on võidelda terrorismi ja riigipiiriüleste kuritegude vastu.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR