Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Kaja
KALLAS
 AGAINST
Tunne
KELAM
 AGAINST
Marju
LAURISTIN
 FOR
Urmas
PAET
 AGAINST (+) Toetasin. Komisjoni eelnõus ei ole endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete reguleerimise kriteeriumid piisavalt sätestatud, seega peab komisjon uue eelnõu esitama.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 AGAINST