Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Kaja
KALLAS
 FOR
Tunne
KELAM
 AGAINST
Marju
LAURISTIN
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Bonnis toimuv konverents keskendub üksikasjalikumalt meetmetele, millega täita Pariisi kliimakonverentsil seatud eesmärke. Resolutsioon keskendub nii kliimameetmete rahastamisele, valitsusväliste osalejate rollile, erinevate sektorite koostööle, arenguriikide toetusele, tööstusele ja konkurentsivõimele, energiapoliitikale, teadustegevusele ja digitehnoloogiatele kui ka kliimadiplomaatiale.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR