Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Kaja
KALLAS
 FOR
Tunne
KELAM
 AGAINST
Marju
LAURISTIN
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Laste varajased ja sundabielud on lapse õiguse rikkumine ning naiste- ja tütarlaste vastane vägivald, selline praktika tuleb peatada. Resolutsioon kutsub liikmesriike üles kehtestama ühtlustatud õigusnorme, et keelustada varajased ja sundabielud ning kehtestada minimaalne abiellumisiga. Kutsub ELi institutsioone tegema koostööd kolmandate riikidega, et lõpetada lapsabielude praktika ning tagada laste põhiõigused. Oluline on edendada haridust ja tervishoidu ning tagada vajalikud rahastamisvahendid probleemi vastu võitlemiseks.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR