EP Application Suite
Estonia

(6 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Igor
GRÄZIN
 FOR
Tunne
KELAM
 FOR
Ivari
PADAR
 FOR
Urmas
PAET
 FOR (+) Toetasin. Horisont 2020 raames rakendatakse eriprogrammi, milleks parlament annab Euroopa Komisjonile delegeeritud volitused teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiliste kavade vastuvõtmiseks.
Indrek
TARAND
 FOR
Yana
TOOM
 FOR