Addendum
Estonia

(6 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Igor
GRÄZIN
 AGAINST
Tunne
KELAM
 AGAINST
Ivari
PADAR
 AGAINST
Urmas
PAET
 AGAINST (+) Toetasin. Horisont 2020 raames rakendatakse eriprogrammi, milleks parlament annab Euroopa Komisjonile delegeeritud volitused teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiliste kavade vastuvõtmiseks.
Indrek
TARAND
 AGAINST
Yana
TOOM
 AGAINST