Addendum
Finland

(13 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Jussi
HALLA-AHO
 AGAINST
Heidi
HAUTALA
 AGAINST
Liisa
JAAKONSAARI
 FOR
Anneli
JÄÄTTEENMÄKI
 AGAINST
Elsi
KATAINEN
 AGAINST
Miapetra
KUMPULA-NATRI
 FOR
Merja
KYLLÖNEN
 AGAINST
Sirpa
PIETIKÄINEN
 (excused)
Pirkko
RUOHONEN-LERNER
 AGAINST
Petri
SARVAMAA
 FOR
Nils
TORVALDS
 AGAINST
Mirja
VEHKAPERÄ
 AGAINST
Henna
VIRKKUNEN
 FOR (+) On hyvä että parlamentti äänesti nyt entistä läpinäkyvämmän ja avoimemman hallinnon puolesta. Sen sijaan surkuhupaisaa on, että osin nämä äänestykset käytiin salaisena äänestyksenä. Kyllä työjärjestyksestä pitäisi ilman muuta äänestää täysin avoimesti. Parlamentti päätti muun muassa siitä, että parlamentaarikkojen on jatkossa julkistettava jokaisen mietinnön osalta kaikki tapaamiset eri sidosryhmien kanssa. Tästä käytiin valitettavasti salainen äänestys. Toiminnan läpinäkyvyydestä äänestäminen salaisesti ei istu suomalaiseen hallinto- ja demokratiakäsitykseen. Äänestin tapaamisten julkaisemisen puolesta. Eri sidosryhmien ja osapuolien kuuleminen on olennainen osa hyvää hallintoa, ja kannatan sen läpinäkyvyyttä.
Lainsäädäntötyön avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi uudistimme erilaisia käytössääntöjä, joilla pyritään kunnioittamaan parlamentin arvokkuutta. Loukkaavaa kielenkäyttöä ei jatkossa sallita parlamentin täysistuntokeskusteluissa. Meille suomalaisille tämä on ollut itsestäänselvyys kansallisen parlamenttimme sääntöjen tavoin. Äänestin myös sen puolesta, että jäsenten on pidättäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä. Jatkossa jäsenten on myös osallistuttava häirinnän ehkäisemistä ja henkilöstöjohtamista koskevaan pakolliseen koulutukseen ollakseen oikeutettuja parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin ja voidakseen tulla nimitetyiksi esittelijäksi tai tulla valituiksi osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin. Ehdotetut muutokset ovat hyviä päivityksiä nyt voimassa oleviin käytäntöihin.