Addendum
Finland

(13 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Jussi
HALLA-AHO
 AGAINST
Heidi
HAUTALA
 FOR
Liisa
JAAKONSAARI
 FOR
Anneli
JÄÄTTEENMÄKI
 FOR
Miapetra
KUMPULA-NATRI
 FOR
Merja
KYLLÖNEN
 FOR
Sirpa
PIETIKÄINEN
 FOR (+) Äänestin vastalauseen puolesta. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit ovat ainesosia, jotka muuttavat hormonien normaalia toimintaa. Niille ominaista on se, että ne voivat vaikuttaa jo pieninä annoksina ja niiden vaikutukset ovat peruuttamattomat. Erityisen herkkiä aineiden vaikutukselle ovat sikiöt ja lapset. Vaikutukset eivät välttämättä näy heti, mutta voivat näkyä sukupolvien yli. EU:ssa on pitkään vaadittu kriteereitä hormonihäiritsijäkemikaalien identifioimiseksi. Tämä auttaisi kemikaalien säätelyä ja rajoittamista. Kriteerien tulisi koskea kaikkia kemikaaleja ja noudattaa Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmää hormonihäiritsijäkemikaaleista, jotka ovat vaarallisia eliöille, ihmisille ja ekosysteemeille. Komission ehdotus oli pettymys, koska komissio pyrki kriteereissä sallimaan poikkeuksia eliöiden hormonitoimintaa häiritseville aineille. Komission tulee pikaisesti laatia uusi ehdotus varovaisuusperiaate edellä, sekä terveyden että ympäristön suojelemisen kannalta.
Pirkko
RUOHONEN-LERNER
 FOR
Petri
SARVAMAA
 AGAINST
Hannu
TAKKULA
 AGAINST
Nils
TORVALDS
 FOR
Paavo
VÄYRYNEN
 AGAINST
Henna
VIRKKUNEN
 AGAINST