Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

International Roma Day – anti-Gypsyism in Europe and EU recognition of the memorial day of the Roma genocide during WW II
B8-0326/2015:


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Kostas
CHRYSOGONOS
 FOR
Georgios
EPITIDEIOS
 AGAINST
Lampros
FOUNTOULIS
 AGAINST
Emmanouil
GLEZOS
 FOR
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
 FOR
Eva
KAILI
 FOR
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Stelios
KOULOGLOU
 FOR
Kostadinka
KUNEVA
 (absent)
Miltiadis
KYRKOS
 FOR
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Notis
MARIAS
 FOR
Konstantinos
PAPADAKIS
 ABSTENTION
Dimitrios
PAPADIMOULIS
 (absent)
Sofia
SAKORAFA
 FOR
Maria
SPYRAKI
 FOR
Eleftherios
SYNADINOS
 AGAINST
Elissavet
VOZEMBERG
 (excused)
Theodoros
ZAGORAKIS
 (absent)
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 ABSTENTION