Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Nikolaos
CHOUNTIS
 ABSTENTION
Kostas
CHRYSOGONOS
 (absent)
Georgios
EPITIDEIOS
 AGAINST (+) Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς, όμως δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια σχετικά καλή πρόταση ψηφίσματος, να ενσωματώνει ακόμα περισσότερες προβλέψεις υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Επιπλέον, η συμπλεγματική στάση εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, του οποίου οι αποφάσεις αναφέρονται σαν να είναι προσωπικές του και όχι σαν να τις λαμβάνει εκπροσωπώντας την χώρα του, δείχνει απλά την ανεπάρκεια των ευρωπαίων πολιτικών. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, ούτε την απροκάλυπτη απόπειρα ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική σκηνή τρίτου κράτους.
Lampros
FOUNTOULIS
 AGAINST (+) Καταψηφίζω τη σχετική έκθεση, καθώς θεωρώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, όμως δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια σχετικά καλή πρόταση ψηφίσματος, να ενσωματώνει ακόμα περισσότερες προβλέψεις υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Επιπλέον, η συμπλεγματική στάση εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, του οποίου οι αποφάσεις αναφέρονται σαν να είναι προσωπικές του και όχι σαν να τις λαμβάνει εκπροσωπώντας τη χώρα του, δείχνει απλά την ανεπάρκεια των ευρωπαίων πολιτικών. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, ούτε την απροκάλυπτη απόπειρα ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική σκηνή τρίτου κράτους.
Giorgos
GRAMMATIKAKIS
 FOR
Eva
KAILI
 FOR (+) Έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), το συνημμένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και οι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των συναφών προβλημάτων, αυτές οι προσπάθειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να θεωρούνται μοχλός για την επίτευξη νέας και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.
Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του τονίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μείωση της έντασης χρήσης υλικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, ευφυών δικτύων και ανταπόκρισης στη ζήτηση, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στους τομείς της οικιακής θέρμανσης και ψύξης. Η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα συγκαταλέγονται άλλωστε στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση, που φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρος στους τομείς αυτούς και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους.
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Stelios
KOULOGLOU
 FOR
Kostadinka
KUNEVA
 FOR
Miltiadis
KYRKOS
 FOR
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Notis
MARIAS
 AGAINST
Konstantinos
PAPADAKIS
 AGAINST (+) . – Το ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα, γιατί προωθεί την αντιδραστική στρατηγική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων με πρόσχημα το περιβάλλον. Αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό των μονοπωλίων από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ στερούνται – βασικά – αυτοτελών ενεργειακών πηγών, βασισμένων σε συμβατικά καύσιμα. Το ενεργειακό κόστος της ΕΕ έχει γίνει – και θα γίνει και στο μέλλον – ασύμφορο για τα ευρωενωσιακά μονοπώλια. Επιπλέον, η γεωπολιτική επιδίωξη της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πεδίο σφοδρών ανταγωνισμών στο εσωτερικό της ΕΕ, όπου παρεμβαίνουν και οι ΗΠΑ, όπως και η Ρωσία. Στις διασκέψεις αυτές κυριαρχούν οι ανταγωνισμοί των ομίλων για το ποιοι θα κυριαρχήσουν στο ενεργειακό «παιχνίδι». Στόχος των θέσεων της ΕΕ στις διασκέψεις είναι να αντισταθμίσει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων της, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η μειονεκτική θέση των μονοπωλίων της ΕΕ (βασικά γερμανικών και γαλλικών) έναντι των ανταγωνιστών τους εντείνεται με την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, οξύνοντας τους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς. Η προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής, της υγείας, των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού και η λαϊκή ευημερία προϋποθέτουν την κατάργηση της εξουσίας των μονοπωλίων και του εκμεταλλευτικού συστήματος που υπηρετούν οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και οι κυβερνήσεις τους, με τους εργαζόμενους στο τιμόνι της εξουσίας και της οικονομίας.
Dimitrios
PAPADIMOULIS
 FOR
Sofia
SAKORAFA
 FOR (+) Η κλιματική́ αλλαγή́ αποτελεί́ μια παγκόσμια περιβαλλοντική́ και αναπτυξιακή́ πρόκληση, οι επιδράσεις της οποίας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, στην ενέργεια, στην παραγωγή τροφίμων, στην ερημοποίηση του εδάφους, στην υγεία καθώς και στην ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της δικής της κλιματικής πολιτικής, καθώς και στην προώθηση της διάστασης της κλιματικής ασφάλειας. Με το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τις προτάσεις του προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη ενόψει της 23ης Διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή́ που θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει, έως την COP 24 (2018), μια ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού, με στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της στον 1,5 °C. Κατακρίνει την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού κ.α. Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα την έκθεση.
Maria
SPYRAKI
 FOR
Eleftherios
SYNADINOS
 AGAINST (+) Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς, όμως δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια σχετικά καλή πρόταση ψηφίσματος, να ενσωματώνει ακόμα περισσότερες προβλέψεις υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Επιπλέον, η συμπλεγματική στάση εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, του οποίου οι αποφάσεις αναφέρονται σαν να είναι προσωπικές του και όχι σαν να τις λαμβάνει εκπροσωπώντας τη χώρα του, δείχνει απλά την ανεπάρκεια των ευρωπαίων πολιτικών. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, ούτε την απροκάλυπτη απόπειρα ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική σκηνή τρίτου κράτους.
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
 FOR
Theodoros
ZAGORAKIS
 FOR
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 AGAINST (+) . – Το ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα, γιατί προωθεί την αντιδραστική στρατηγική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων με πρόσχημα το περιβάλλον. Αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό των μονοπωλίων από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ στερούνται – βασικά – αυτοτελών ενεργειακών πηγών, βασισμένων σε συμβατικά καύσιμα. Το ενεργειακό κόστος της ΕΕ έχει γίνει – και θα γίνει και στο μέλλον – ασύμφορο για τα ευρωενωσιακά μονοπώλια. Επιπλέον, η γεωπολιτική επιδίωξη της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πεδίο σφοδρών ανταγωνισμών στο εσωτερικό της ΕΕ, όπου παρεμβαίνουν και οι ΗΠΑ, όπως και η Ρωσία. Στις διασκέψεις αυτές κυριαρχούν οι ανταγωνισμοί των ομίλων για το ποιοι θα κυριαρχήσουν στο ενεργειακό «παιχνίδι». Στόχος των θέσεων της ΕΕ στις διασκέψεις είναι να αντισταθμίσει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων της, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η μειονεκτική θέση των μονοπωλίων της ΕΕ (βασικά γερμανικών και γαλλικών) έναντι των ανταγωνιστών τους εντείνεται με την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, οξύνοντας τους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς Η προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής της υγείας, των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού και η λαϊκή ευημερία προϋποθέτουν την κατάργηση της εξουσίας των μονοπωλίων και του εκμεταλλευτικού συστήματος που υπηρετούν οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και οι κυβερνήσεις τους, με τους εργαζόμενους στο τιμόνι της εξουσίας και της οικονομίας.