Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0458/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR (+) Podržavam ovo izvješće.
U cilju osiguravanja brzog povratka otete djece, te organiziranja i osiguranja djelotvornog prava pristupa djetetu, Haška konvencija je od ključne važnosti za zaštitu djece. Stoga pozdravljam da što više država potpisuje i pristupa ovakvim i sličnim tipovima konvencije.
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. jer je to dokument od ključne važnosti s obzirom da se njime uvodi sustav suradnje država ugovornica te se osigurava da ta djeca budu zaštićena u cijelom EU-u.
Do takvih problema najčešće dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni, a dolaze iz različitih država, stoga postoji opasnost da se manjak suradnje između tih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom. Prihvaćanjem Austrije, Luksemburga i Rumunjske Konvencija iz 1980. postala bi primjenjiva između Bjelarusa, Uzbekistana i svih država članica EU-a osim Danske.
Potrebno je pozdraviti pristupanje Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Haškom konvencijom iz 1980. uvodi se sustav namijenjen za rješavanje problema međunarodne otmice djece. Budući da je pitanje međunarodne otmice djece u isključivoj vanjskoj nadležnosti Europske unije, odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Bjelarusa i Uzbekistana donosi se na razini EU-a u obliku odluke Vijeća. Austrija, Luksemburg i Rumunjska trebali bi stoga u vezi s pristupom Bjelarusa i Uzbekistana dati izjavu o prihvatu u interesu Europske unije.
Podržala sam pristupanje Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji jer će se tako osigurati da djeca o kojoj je riječ budu zaštićena u cijelom EU-u.
Marijana
PETIR
 FOR (+) Podržala sam zakonodavnu Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Haška konvencija o građanskim aspektima međunarodne otmice djece je vitalno važan instrument koji uvodi sustav suradnje između država ugovornica u cilju obnove statusa quo osiguravajući što hitniji povratak nezakonito odvedene ili zadržane djece s pomoću sustava suradnje između središnjih tijela koja su imenovale njezine ugovorne stranke, zbog čega i podržavam ovu zakonodavnu Rezoluciju.
Budući da je sprečavanje međunarodne otmice djece važan dio vanjske politike EU-a za promicanje prava djeteta, EU aktivno radi na međunarodnoj razini na poboljšanju primjene Konvencije i potiče treće zemlje da joj pristupe, odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Bjelarusa i Uzbekistana donosi se na razini EU-a u obliku odluke Vijeća.
Nakon savjetovanja s Komisijom o svojoj volji da prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Konvenciji iz 1980. Austrija, Luksemburg i Rumunjska dali su povoljno mišljenje, a u raspravama na sastanku stručnjaka 18. travnja 2018. pokazalo se da u ovoj fazi države članice nemaju prigovora na to da Austrija, Luksemburg i Rumunjska prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Konvenciji iz 1980.
Tonino
PICULA
 (absent)
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 FOR (+) Haškom konvencijom iz 1980. se uvodi sustav suradnje država ugovornica namijenjen za rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece i uvodi sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.
Bjelarus je 12. siječnja 1998. položio ispravu o pristupu Konvenciji iz 1980., a Konvencija je stupila na snagu 1. travnja 1998. Uzbekistan je 31. svibnja 1999. položio ispravu o pristupu Konvenciji iz 1980., a na snagu je stupila 1. kolovoza 1999. Konvencija je na snazi između Uzbekistana i 24 države članice EU-a te između Bjelarusa i 24 države članice.
Podržavam ovaj prijedlog kako bi se osigurala šira primjena Haške konvencije i na taj način poboljšao položaj djece koja su njome zaštićena.
Ruža
TOMAŠIĆ
 FOR (+) Hašku konvenciju o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece ratificirale su sve države članice EU-a, a sveukupno ju je potpisalo 98 država.
Tom Konvencijom olakšava se rješavanje problema koji nastane kada su razvedeni roditelji porijeklom iz različitih država te nezakonito zadrže ili odvedu dijete u zemlju svog porijekla. Najveći problem nastane ukoliko ne postoji potrebna suradnja među institucijama država o kojima je riječ, odnosno ukoliko se obje države proglase nadležnim za isti slučaj.
Prema Konvenciji, nadležne su institucije države u kojoj dijete ima boravište te se osigurava što hitniji povratak djeteta u državu boravišta, kao i mogućnost održavanja kontakta s oba roditelja. Konvencija je stupila na snagu 1. travnja 1998. godine u Bjelarusu, a u Uzbekistanu 1. kolovoza 1999. godine. Međutim, nisu sve države članice prihvatile njihov pristup Konvenciji. Budući da je prihvaćanje Bjelarusa i Uzbekistana od strane Austrije, Luksemburga i Rumunjske nužno kako bi Konvencija bila primjenjiva između tih država, glasovala sam za usvajanje ovog izvješća.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR
Dubravka
ŠUICA
 (absent)