Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0451/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR (+) Podržavam ovo izvješće.
U cilju osiguravanja brzog povratka otete djece, te organiziranja i osiguranja djelotvornog prava pristupa djetetu, Haška konvencija je od ključne važnosti za zaštitu djece. Stoga pozdravljam da što više država potpisuje i pristupa ovakvim i sličnim tipovima konvencije.
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. jer je to dokument od ključne važnosti s obzirom da se njime uvodi sustav suradnje država ugovornica te se osigurava da ta djeca budu zaštićena u cijelom EU-u.
Do takvih problema najčešće dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni, a dolaze iz različitih država, stoga postoji opasnost da se manjak suradnje između tih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom. U takvim je slučajevima najveći problem pristranost pravnih sustava pojedinačnih država. Često se može dogoditi da se sudovi u objema državama proglase nadležnima i da svaki od njih dodijeli skrbništvo nad djetetom roditelju s državljanstvom države u kojoj se sud nalazi.
Svrha je Konvencije da se taj problem riješi na međunarodnoj razini tako da se odredi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni oni iz države boravišta djeteta. Konvencijom se uvodi i sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Haškom konvencijom se uvodi sustav suradnje država koji je namijenjen za rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece. Do otmica često dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni. Naročito kada su otac i majka iz različitih država, postoji opasnost da se manjak suradnje između tih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom.
Cilj Konvencije je da se taj problem riješi na međunarodnoj razini te da se odredi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni oni iz države u kojoj dijete boravi.
Prihvaćanjem Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine, Konvencija iz 1980. postala bi važeća između Dominikanske Republike i svih država članica EU-a. Smatram da je to nužno radi bolje zaštite djece u cijelom EU-u, stoga sam podržala ovo izvješće.
Marijana
PETIR
 FOR (+) Podržala sam zakonodavnu Rezoluciju Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu EU-a prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskim aspektima međunarodne otmice djece je vitalno važan instrument koji uvodi sustav suradnje između država ugovornica u cilju obnove statusa quo osiguravajući što hitniji povratak nezakonito odvedene ili zadržane djece.
Budući da je sprječavanje međunarodne otmice djece važan dio vanjske politike EU-a za promicanje prava djeteta, EU aktivno radi na međunarodnoj razini na poboljšanju primjene Konvencije i potiče treće zemlje da joj pristupe, a odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Dominikanske Republike donosi se na razini EU-a u obliku odluke Vijeća.
Nakon savjetovanja s Komisijom o svojoj volji da prihvate pristup Dominikanske Republike Konvenciji, gore spomenute države su dali povoljno mišljenje, a u raspravama na sastanku stručnjaka 18. travnja 2018. pokazalo se da u ovoj fazi države članice nemaju prigovora na to da ove države prihvate pristup Dominikanske Republike Konvenciji, zbog čega sam podržala ovu zakonodavnu Rezoluciju.
Tonino
PICULA
 (absent)
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 FOR (+) Konvencijom se uvodi sustav suradnje država ugovornica namijenjen za rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece te se rješava problem do kojeg najčešće dolazi kada su roditelji djece rastavljeni, a dolaze iz različitih država te može doći do situacije da se sudovi obiju država proglase nadležnim i donesu odluku o skrbništvu nad djetetom roditelju s državljanstvom države u kojoj se sud nalazi. Konvencijom se uvodi sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.
Smatram da je sprječavanje otmice važan dio politike EU-a za promicanje prava djeteta i EU radi na poboljšanju primjene Konvencije i potiče treće zemlje da joj pristupe. Pitanje međunarodne otmice djece je u isključivoj vanjskoj nadležnosti Europske unije, a odluka o tome hoće li se prihvatiti pristup Dominikanske Republike donosi se na razini EU-a u obliku odluke Vijeća. Europska unija podupire pristup trećih zemalja Konvenciji iz 1980. kako bi se države članice mogle osloniti na zajednički pravni okvir za rješavanje slučajeva međunarodne otmice djece.
S obzirom da je Konvencija na snazi već između Dominikanske Republike i 20 država članica, smatram da nije potrebna posebna procjena situacije u predmetnoj trećoj zemlji te podržavam ovaj prijedlog.
Ruža
TOMAŠIĆ
 FOR (+) Haškom konvencijom o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece uvodi se sustav suradnje država ugovornica kojim se osigurava brzi povratak nezakonito odvedene ili zadržane djece.
Naime, do takvih slučajeva najčešće dolazi kada su roditelji rastavljeni i dolaze iz različitih država, a zbog manjka suradnje među državama, odnosno problema pristranosti pravnih sustava. Ukoliko su države ratificirale ovu Konvenciju, problem se rješava na međunarodnoj razini te nadležni sudovi i primjenjivi zakoni budu oni iz države boravišta djeteta.
Iako je Konvencija u Dominikanskoj Republici stupila na snagu još u studenom 2004. godine, neke od država članica Europske unije (Austrija, Cipar, Hrvatska, Luksemburg, Portugal, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina) još nisu prihvatile njezin pristup Konvenciji. S obzirom na to da svaki pristup Konvenciji i prihvaćanje od strane drugih država znači zaštitu još više djece, podržala sam ovo izvješće.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR
Dubravka
ŠUICA
 (absent)