Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR
Ivan
JAKOVČIĆ
 ABSTENTION (+) Glasao sam za Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja jer je snažna i učinkovita politika tržišnog natjecanja EU-a oduvijek bila temelj europskog projekta.
Smatram da je politika tržišnog natjecanja kojom se nastoje zajamčiti jednaki uvjeti u svim sektorima temelj europskog socijalnog tržišnoga gospodarstva te ključni čimbenik jamčenja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Ovo izvješće poziva Komisiju da nastavi osiguravati cjelovitu provedbu pravila EU-a o tržišnom natjecanju, obraćajući posebnu pozornost na poteškoće s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća te da spriječi njihovu neravnomjernu primjenu u državama članicama.
Također, traži od Komisije da pomno analizira znatan potencijalan štetan utjecaj predloženog spajanja Siemensa i Alstoma na konkurentnost europskog željezničkog tržišta i njegove negativne učinke na korisnike željeznice, koji bi bili izloženi višim cijenama, manjem izboru i nižim razinama usluge, kvalitete i inovacija. Predloženim će se spajanjem vjerojatno naštetiti tržištu željezničkih vozila velikih brzina, vlakova glavnih linija i vlakova podzemne željeznice, kao i cjelokupnoj željezničkoj infrastrukturi stvaranjem dominantnog položaja u pogledu signalizacije u EU-u.
Ivana
MALETIĆ
 AGAINST (+) Politika tržišnog natjecanja na snazi je duže od 60 godina. Učinkovita politika tržišnog natjecanja EU-a oduvijek je bila temelj europskog socijalnog tržišnoga gospodarstva i ključni čimbenik u jamčenju pravilnog funkcioniranja unutar tržišta. Usmjerena je na osiguranje jednakih uvjeta u svim sektorima, posebno se odnosi na one u slabim položajima potrošača.
Pravila tržišnog natjecanja utemeljena su na ugovoru, koja se trebaju promatrati u svjetlu širih europskih vrijednosti koji je zapravo temelj zakonodavstva Unije. U pogledu socijalnih pitanja, socijalnog tržišnoga gospodarstva, ekoloških standarda, klimatske politike kao i zaštita potrošača koja bi se primjenom prava tržišnog natjecanja EU-a trebala baviti problemima u tržištu.
Također se navodi da bi politika tržišnog natjecanja trebala djelovati kao katalizator za promicanje energetskog prijelaza u EU-u, poticati socijalnu i gospodarsku integraciju u Europi, poticati ekološke održive poljoprivredne aktivnosti kao i ograničavati sposobnost velikih energetskih tvrtki da podignu cijene opskrbe energijom.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.
Marijana
PETIR
 AGAINST (+) Podržavam godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja, kojim se nastoje zajamčiti jednaki uvjeti u svim sektorima, što je temelj europskog socijalnog tržišnoga gospodarstva, te ključni čimbenik koji jamči pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
U izvješću se naglašava da je funkcioniranje tržišnog natjecanja na jedinstvenom europskom tržištu prije svega korisno za potrošače. Važno je naglasiti da oporezivanje primarno ostaje u nacionalnoj nadležnosti država članica, o kojima onda ovisi hoće li dodjeljivanjem državne potpore određenim poduzećima stvoriti nejednake uvjete na tržištu rada.
Potrebno je da se nacionalnim poreznim politikama i politikama tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu stvore povoljni uvjeti. U izvješću se pozdravlja inicijativa kao što je okvir za pametna sela, kojom se naselja potiče na fleksibilnost te na poboljšanje sveukupne kvalitete života. Međunarodna suradnja je ključna za učinkovitu provedbu načela prava tržišnog natjecanja te je sudjelovanje u poštenim i transparentnim raspravama u tom smislu najbolji način za poboljšanje pravila o tržišnom natjecanju te za borbu protiv nepoštenih poslovnih praksi na svjetskoj razini.
Ovo izvješće potiče još bolje i efikasnije funkcioniranje tržišta, a na dobrobit svih uključenih strana.
Tonino
PICULA
 (absent)
Jozo
RADOŠ
 AGAINST
Ivica
TOLIĆ
 AGAINST
Ruža
TOMAŠIĆ
 ABSTENTION (+) Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja odgovor je Europskog parlamenta na izvješće Europske komisije o politici tržišnog natjecanja u 2017. Izvješće ima fokus na politici tržišnog natjecanja kao načinu garantiranja primjerenog funkcioniranja unutarnjeg tržišta; na izazove i prilike koje se rađaju iz politike tržišnog natjecanja kao rezultata trenutnog tehnološkog razvoja; istrage spajanja i istrage kartela; uporaba državne pomoći; kooperacija između autoriteta u segmentu tržišnog natjecanja te tržišno natjecanje po specifičnim sektorima.
Izvješće je u cijelosti pozitivno i izbalansirano te sam glasovala za njegovo usvajanje.
Željana
ZOVKO
 AGAINST
Davor
ŠKRLEC
 AGAINST
Dubravka
ŠUICA
 (absent)