Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR (+) Podržavam ovo Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskoga parlamenta.
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II. jer će se na taj način ažurirati Poslovnik EP-a.
U navedenim se poglavljima navode razne promjene, a neke od njih su: Zastupnici ne smiju narušavati red u vijećnici i suzdržavaju se od neprimjerenog ponašanja. Zastupnici se suzdržavaju od svake vrste psihološkog i spolnog uznemiravanja i pridržavaju se Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja dužnosti. Oni ne smiju isticati natpise.
Pri ocjenjivanju je li jezik kojim se zastupnik koristi u parlamentarnoj raspravi uvredljiv trebalo bi uzeti u obzir, između ostalog, prepoznatljive namjere govornika, percepciju izjave u javnosti, mjeru u kojoj ona šteti dostojanstvu i ugledu Parlamenta te slobodu govora dotičnog zastupnika. Klevetnički jezik, „govor mržnje”, a posebno poticanje na diskriminaciju po bilo kojoj osnovi iz članka 21. Povelje o temeljnim pravima, uobičajeno će se smatrati „uvredljivim jezikom” u smislu ovog članka.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Ovim izvješćem se u Poslovnik uvode nove izmjene koje stupaju na snagu prvog dana sljedeće sjednice. Neke od tih izmjena su da se zastupnici trebaju suzdržavati od svake vrste uznemiravanja i pridržavati Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu. Svaki izabrani zastupnik dužan je potpisati izjavu koja se odnosi na ovaj Kodeks.
Tijekom parlamentarnih rasprava ne smiju se upotrebljavati nikakve uvrede i potrebno je primjereno se ponašati. Donijet će se i akcijski plan za rodnu ravnopravnost, čiji je cilj ravnopravno sudjelovanje zastupnika na svim razinama.
Zbog svega navedenog podržala sam ovo izvješće.
Marijana
PETIR
 FOR (+) U Prijedlogu odluke Europskog parlamenta o izmjenama Poslovnika o radu Parlamenta se predlaže donošenje nekoliko izmjena i dopuna Poslovnika, koje se odnose na standarde ponašanja, transparentnost, parlamentarna pitanja te na europske političke stranke i fondacije.
Izmjene predviđaju moguće sankcije uslijed ozbiljnog kršenja pravila o očuvanju ugleda same institucije Europskog parlamenta. Mjere koje se odnose na parlamentarna pitanja, posebice interpelacije Vijeću i Europskoj komisiji, konzultacije odbora o povjerljivim informacijama, pravila stalnih odbora i parlamentarnih skupina su također dio ovih izmjena.
Predložene izmjene Poslovnika o radu Parlamenta bitne su kako bi se poboljšala učinkovitost i transparentnost rada EP-a, zbog čega sam ih i podržala.
Tonino
PICULA
 (absent)
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 FOR
Ruža
TOMAŠIĆ
 FOR (+) Ovaj prijedlog cilja na ispravljanje nedostataka koje je uzrokovala posljednja reforma Zajedničke poljoprivredne politike Unije te uredba Omnibus u dijelu koji se odnosi na odobravanje potpora europskim poljoprivrednicima u 2019. i 2020.
Prijedlog ne sadržava nikakve nove razvojne politike niti preuzima nove političke obveze; služi kako bi zajedno okupio četiri različita segmenta tehničke prirode u cilju osiguravanja kontinuiteta politika u zadnjim godinama programskih perioda te glatki početak novih programskih perioda.
Usvojene mjere odnose se na:
– fleksibilnost između stupova;
– prijenos rezultata smanjivanja izravnih plaćanja u ruralnom razvoju;
– ukidanje uplata za područja s prirodnim ograničenjima, za koja je uredba Omnibus uvela novi rok bez dopuštenja državama članicama da uspostave raspored degresivnosti za plaćanja za poljoprivrednike koji više nemaju prava;
– tehnička pomoć na inicijativu Komisije, što znači da će EAFRD biti u mogućnosti financirati aktivnosti pripremanja implementacije Zajedničke poljoprivredne politike u nadolazećem razdoblju.
Budući da je predviđeno da države članice moraju dostaviti obavijesti do kraja 2019., stvar je hitnosti da se prijedlog usvoji upravo na ovoj plenarnoj. Stoga sam glasovala za.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 AGAINST
Dubravka
ŠUICA
 (absent)