Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Biljana
BORZAN
 FOR (+) Podržavam ovo Izvješće. Klimatske promjene jedan su od najvažnijih izazova za čovječanstvo i sve države i svi igrači širom svijeta moraju učiniti sve što je potrebno kako bi smanjili probleme koji postoje. Pariški sporazum je glavni korak u tom smjeru, međutim, još puno toga treba učiniti.
Nastojanja da se svi skupa borimo protiv klimatskih promjena ne smiju se smatrati kao prepreka nastojanju za gospodarskim rastom, već bi se trebala smatrati pokretačkom snagom u realizaciji novog i održivog gospodarskog rasta i zapošljavanja.
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Prijedlog rezolucije o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23) zato što su klimatske promjene jedan od najvećih izazova današnjice, a Pariški sporazum važan korak u smjeru rješavanja tog problema.
Nadalje, postoje znanstveni dokazi koji upućuju na to da je zatopljenje u klimatskom sustavu neupitno, da su klimatske promjene stvarne te da je ljudsko djelovanje glavni uzrok zabilježenog zatopljenja. Smatram da bi Unija trebala pokazati svoju predanost Pariškom sporazumu te da bi sve stranke trebale što prije predstaviti dugoročne razvojne strategije za niske emisije stakleničkih plinova.
Podržao sam ovaj Prijedlog zato što su klimatske promjene jedan od najvažnijih izazova čovječanstva i smatram da bi sve države i svi dionici u cijelom svijetu trebali učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se problemi ograničili.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Zbog klimatskih promjena u skoroj budućnosti može doći do snažnijeg nadmetanja za resurse, kao što su hrana, voda i pašnjaci, mogu se produbiti gospodarske teškoće i politička nestabilnost te bi klimatske promjene mogle postati glavni uzrok raseljavanja stanovništva unutar nacionalnih granica i izvan njih. Upravo bi problem migracije prouzročene klimatskim promjenama morao biti jedan je od glavnih prioriteta međunarodne zajednice.
EU mora preuzeti odgovornost u zajedničkim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, kao i za poštovanje Pariškog sporazuma, te uskladiti klimatske i energetske ciljeve s međunarodnim ciljem ograničavanja porasta prosječne globalne temperature na manje od 2 °C.
Europska unija svoju industrijsku politiku mora temeljiti na jasnim ciljevima, uključujući ambiciozne klimatske ciljeve i politiku energetske učinkovitosti čiji je cilj osnažiti europsko gospodarstvo i učiniti ga što više energetski neovisnim. Prioritetna ulaganja moraju biti usmjerena na inovacije, kreativnost, kompetencije, održive tehnologije.
Konferencija u Bonnu COP23 ključna je za dovršenje programa rada u cilju izrade detaljnih provedbenih pravila utvrđenih Pariškim sporazumom do 2018. te sam podržala Prijedlog.
Marijana
PETIR
 FOR (+) Pariški sporazum je sastavni dio globalnih ciljeva održivog razvoja. Cilj ovog ambicioznog i uravnoteženog dogovora je smanjenje emisija stakleničkih plinova i ograničenja rasta globalne temperature na manje od 2 stupnja u odnosu na predindustrijsku razinu. Klimatske promjene s vremenom predstavljaju sve veći problem. U nekim regijama sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, dok se u drugima javljaju sve intenzivniji toplinski valovi i suše.
Također, utjecaj klimatskih promjena vidljiv je i na zdravlju. U nekim je regijama povećan broj smrti povezanih s vrućinom, dok je u drugima smanjen broj smrti povezanih s hladnoćom. Isto tako sve ove štete predstavljaju veliki trošak za društvo i gospodarstvo. Naročito su pogođeni sektori koji u velikoj mjeri ovise o određenim temperaturama i količinama padalina, kao što su poljoprivreda, šumarstvo, energetika i turizam. Klimatske promjene događaju se vrlo brzo te se brojne biljke i životinje teško prilagođavaju.
Nadam se da će se ove katastrofe ublažiti te da će se ovom Konferencijom u Bonnu povećati mobilizacija sredstava za borbu protiv klimatskih promjena. Od iznimne je važnosti da se Vijeće pobrine da se na Konferenciji o klimatskim promjenama u Bonnu (COP23) postigne znatan napredak realizacije Pariškog sporazuma.
Tonino
PICULA
 FOR (+) Želim naglasiti kako su klimatske promjene jedan od najvažnijih izazova čovječanstva te da sve države i svi dionici u cijelom svijetu moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi ograničili s tim povezane probleme. Smatram da Pariški sporazum predstavlja važan korak u tom smjeru, iako još mnogo toga treba napraviti.
Najteže posljedice klimatskih promjena osjetit će se u zemljama u razvoju, a posebno u najslabije razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju koje nemaju dovoljno resursa za pripremu i prilagodbu na aktualne promjene.
Pozdravljam kontinuirani trud i ostvareni napredak europske industrije u ispunjavanju svojih obveza i iskorištavanja svih prilika koje je donio Pariški sporazum i koje mogu rezultirati uspješnim i ekonomičnim klimatskim djelovanjem.
Podupirem kontinuiranu usmjerenost EU-a na klimatsku diplomaciju, što je nužno kako bi se povećala vidljivost klimatskog djelovanja u partnerskim zemljama i u javnom mišljenju na globalnoj razini.
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 FOR
Ruža
TOMAŠIĆ
 AGAINST (+) Ova rezolucija sadrži stajalište Europskog parlamenta za ključne točke za 23. Konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja će se održati u Bonnu u studenom 2017. godine. To uključuje provedbu utvrđenih doprinosa država članica, ulogu nevladinih aktera, jačanje napora za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu u svim sektorima te važnost klimatske diplomacije i novih mehanizama financiranja.
Ciljevi Pariškog sporazuma ne osiguravaju sprečavanje nepovoljnih klimatskih utjecaja, a ova rezolucija poziva na daljnje obveze smanjenja emisija te uvođenje poreza na financijske transakcije te predlaže uvođenje poreza na ugljik za zemlje koje ne ispunjavaju svoje obveze unutar Sporazuma.
Iako smatram da je potrebno djelovati na ublažavanju klimatskih promjena, ne podržavam pozive na daljnje smanjenje emisija kao niti prijedloge za uvođenje novih poreza. Pojedine države članice ni sada ne mogu ispuniti svoje obveze, a daljnje povećanje obveza te uvođenje poreza predstavljalo bi samo dodatni financijski teret državama bez učinka.
Slijedom toga glasovala sam suzdržano.
Željana
ZOVKO
 FOR (+) Cilj konferencije UN-a o klimatskim promjenama je unaprijediti ambicije Pariškog sporazuma i ostvariti napredak u smjernicama za provedbu. U Nacrtu rezolucije je postavljeno niz pitanja za raspravu kako bi se definiralo stajalište Europskog parlamenta o konferenciji o klimatskim promjenama COP23. Nacrt rezolucije ističe brz tempo ratifikacije Pariškog sporazuma te rješava pitanja poput provedbe obveza iz Sporazuma, ulozi nevladinih aktera, financiranja klimatskih promjena, klimatske diplomacije itd.
Međutim, ambiciozni ciljevi Sporazuma ne jamče da će se izbjeći negativni klimatski utjecaji, posebice smanjenje stakleničkih plinova. Važno je istaknuti doprinos međunarodnog zrakoplovstva i pomorstva budući da trenutačno na smanjenju stakleničkih plinova rade ICAO i IMO. Sukladno navedenome, podržala sam ovo Izvješće.
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Posljedice klimatskih promjena sve više utječu na ljude širom svijeta, stoga podržavam sve odluke koje predstavljaju poboljšanje uvjete za okoliš u kojem živimo. Podržao sam i ovu Rezoluciju jer odražava ambicioznu poziciju Europskog parlamenta, no mišljenja sam kako nedostaju specifični numerički ciljevi koji bi dodatno naglasili EU-ove napore za postizanje tih istih ciljeva do 2030. godine.
Postojanje klimatskih izbjeglica zaslužuje što veću pažnju, stoga podržavam stav o ukidanju globalnih emisija ugljičnog dioksida do 2050. godine. Taj korak ujedno znači i da većina EU sektora mora znatno ranije svesti emisije na nulu. U tom smislu pozivam Komisiju da razvije posvećeni, automatizirani mehanizam financiranja EU-a, pri čemu naglašavam hitnost rješavanja financijskih tokova usmjerenih na fosilna goriva i infrastrukturu s visokom razinom ugljika.
U okviru pregovora u Bonnu trebamo napredovati u ključnim elementima, kao što su poboljšani okvir transparentnosti, detalji o globalnom udjelu, razumijevanje diferencijacije, gubitaka i oštećenja, klimatskih financija i podrške kapaciteta, višerazinsko upravljanje, kao i mehanizam koji olakšava provedbu i promovira usklađenost.
Dubravka
ŠUICA
 FOR (+) Pariški sporazum globalni je sporazum o klimatskim promjenama koji je 12. prosinca 2015. postignut u Parizu. Sporazum uključuje plan djelovanja čiji je cilj globalno zatopljenje ograničiti na razini „znatno manjoj” od 2 °C. Od te konferencije 2015. emisije štetnih plinova na globalnom nivou se nisu povećale, a osim toga više od polovice povećanja kapaciteta u energetskom sektoru od 2015. godine nastalo je na području obnovljivih energija. Njemačka, kao zemlja domaćin konferencije, je zemlja koja sagori najviše ugljena na svijetu. Iako u energetskom sektoru Njemačka često daje veliki doprinos međunarodnim naporima za zaštitu klime, implementacija političkih sporazuma na području sagorijevanja ugljena, na području prometa i građevinske tehnologije je katastrofalna i stoga je ova konferencija prijeko potrebna kako bi se Njemačka kao vodeća zemlja EU-a još više priključila u provedbi ključnih pravila Pariškog sporazuma do 2018.
Nastavno na sve navedeno, podržavam ovaj prijedlog i smatram da Komisija treba poduzeti sve potrebno kako bi se pobrinula da se na Konferenciji o klimatskim promjenama u Bonnu postigne znatan napredak u pogledu unaprijeđenog okvira za transparentnost, detaljnijih pojedinosti u vezi s pregledom globalnog stanja, daljnjih smjernica u vezi s nacionalno utvrđenim doprinosima te mehanizama za olakšavanje provedbe i promicanja sukladnosti sporazuma.