Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Ending child marriage
B8-0535/2017:


Biljana
BORZAN
 FOR (+) Podržavam ovo pitanje Komisiji, snažno se protivim bilo kakvom obliku sklapanja dječjih brakova i jasno poručujem: „Djevojčice nisu na prodaju!“
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Prijedlog rezolucije o zaustavljanju prakse dječjih brakova zato što dječji, rani i prisilni brakovi najčešće pogađaju djevojčice te one postaju najosjetljivija skupina. Takve vrste brakove imaju razarajući učinak na općenito ostvarivanje prava žena i djevojčica, kao i na zdravlje istih budući da ti brakovi izlažu djevojčice seksualnom zlostavljanju, nasilju u obitelji pa čak i ubojstvu iz časti.
Podržao sam ovaj Prijedlog zato što dječji brak krši prava djeteta i oblik je nasilja nad ženama i djevojčicama, a svako kršenje ljudskih prava i svaki oblik nasilja čvrsto osuđujem.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Iskorjenjivanje dječjih, ranih i prisilnih brakova jedan je od prioriteta vanjskog djelovanja EU-a u području promicanja ženskih i ljudskih prava. Dječji, rani i prisilni brakovi imaju razarajući učinak na ostvarivanje i uživanje prava žena i djevojčica, te izlažu djevojčice seksualnom zlostavljanju, nasilju u obitelji, pa čak i ubojstvu iz časti.
Postoji velika zabrinutost zbog ponovnog uvođenja i proširenja tzv. pravila globalnog blokiranja i rezanja financijskih sredstava namijenjenih organizacijama poput UNFPA-e koje djevojčicama koje su bile žrtve pružaju usluge planiranja obitelji te usluge povezane sa spolnim i reproduktivnim zdravljem u cilju smanjenja rizika od zaraze virusom HIV-a i komplikacija u ranoj trudnoći.
EU treba podržati i poticati treće zemlje u jamčenju mogućnosti sudjelovanja civilnog društva i u osiguravanju neovisnog pristupa pravdi za djecu žrtve dječjeg, ranog i prisilnog braka i njihove predstavnike. Također je nužno u okviru humanitarne pomoći financirati projekte usmjerene na sprečavanje nasilja i na obrazovanje kako bi se smanjio pritisak na žrtve dječjih, ranih i prisilnih brakova stoga sam podržala Izvješće.
Marijana
PETIR
 AGAINST (+) Dječji brakovi zahvaćaju i djevojčice i dječake, no veći rizik prijeti djevojčicama, koje čine 82 % djece u braku. Bitno je fokusirati se na pitanje dječjih brakova jer oni predstavljaju kršenje ljudskih prava i utječu na sve aspekte života djevojčica. Dječji brakovi postaju nažalost sve učestaliji, dječje nevjeste mogu se naći od Srednjeg Istoka i Južne Amerike, pa sve do Europe.
Ovo je doista globalni problem, bez obzira na kulturne, vjerske i etničke razlike, oduzimaju im djetinjstvo, pravo na obrazovanje i zdravlje. Ovom problemu je potrebno dati posebnu pažnju te dobrobit djevojčica treba biti na prvom mjestu. Nažalost, ovo Izvješće nema za glavni cilj zaštitu djevojčica već nametanje Europskoj uniji i državama članicama financiranje onih udruga koje su izgubile financijsku potporu nove predsjedničke administracije SAD-a.
Smatram da financiranje kontroverznih organizacija i udruga novcem poreznih obveznika država članica nije u interesu naših građana te se ne smije nametnuti građanima bez njihovog znanja, a isto tako, ono nije sredstvo borbe i zaštite djevojčica od maloljetnih brakova. Prihvaćanjem ove Rezolucije zakazali smo u zaštiti najmlađih i najranjivijih članova našeg društva, stoga ju ja, u ovom obliku, nisam mogla podržati.
Tonino
PICULA
 FOR (+) Dječji, rani i prisilni brakovi su često povezani s teškim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i nasilje od strane partnera. EU je predan promicanju prava djeteta dok dječji, rani i prisilni brakovi predstavljaju kršenje tih prava. EU se obvezao sveobuhvatno štititi i promicati prava djeteta u svojoj vanjskoj politici, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta.
Svaka treća djevojčica u zemljama u razvoju stupi u brak prije navršenih 18, a svaka deveta prije navršenih 15 godina. Taj problem nije prisutan samo u trećim zemljama, već i u državama članicama EU-a. EU je nedavno odlučio potpisati Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija).
Želim naglasiti kako dječji brak predstavlja kršenje prava djeteta i oblik nasilja nad ženama i djevojčicama te je stoga vrijedan osude.
Smatram da bi EU trebao podržavati i poticati treće zemlje u jamčenju mogućnosti sudjelovanja civilnog društva i u osiguravanju neovisnog pristupa pravdi za djecu žrtve dječjeg, ranog i prisilnog braka.
Snažno osuđujem ponovno uvođenje i širenje takozvanog pravila globalnog blokiranja i njegov utjecaj na globalno pružanje zdravstvene skrbi ženama i djevojčicama te na njihova prava.
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 AGAINST (+) Podržavam „Prijedlog rezolucije podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0328/2017 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika o zaustavljanju prakse dječjih brakova (2017/2663(RSP))“. EU je predana promicanju prava djeteta a dječji, rani i prisilni brakovi predstavljaju kršenje tih prava. EU se obvezala sveobuhvatno štititi i promicati prava djeteta u svojoj vanjskoj politici, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i njezinim fakultativnim protokolima te ostalim relevantnim međunarodnim standardima i ugovorima.
Nadalje, dječji, rani i prisilni brakovi su u okviru međunarodnog prava u području ljudskih prava prepoznati kao štetne prakse te su često povezani s teškim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i nasilje od strane partnera. Također, više od 60 % udanih djevojčica u zemljama u razvoju nije formalno obrazovano, što predstavlja oblik spolne diskriminaciji a dječji brak narušava pravo djece školske dobi na obrazovanje koje im je potrebno za osobni razvoj, pripremu za odrasli život i njihovu sposobnost doprinošenja zajednici.
Ističe se i da je potrebno osmisliti posebne mjere rehabilitacije i pomoći za udane djevojčice kako bi im se omogućilo da se ponovno uključe u sustav obrazovanja ili osposobljavanja i da izbjegnu obiteljske i društvene pritiske povezane s ranim brakom.
Ruža
TOMAŠIĆ
 AGAINST (+) Jedna od tri djevojčice u zemljama u razvoju stupi u brak prije nego li navrši 18 godina. Statistički, čak 82 % svih dječjih brakova otpada na djevojčice. Ovaj problem se više ne tiče samo država u razvoju, nego i Europske unije iz razloga migracija dijela stanovništva država u kojima se odvija praksa dječjih brakova u države članice Unije.
Ugovori Europske unije postavili su obvezu vođenja računa o interesu djece a praksa sklapanja dječjih brakova predstavlja grubo kršenja te obveze. Djeca koja stupe u brak mahom su lišena obrazovanja, prilika i sloboda koje sa sobom nosi djetinjstvo. Također, dječje mladenke su podvrgnute čestim i ranim trudnoćama, čije ih komplikacije nažalost ponekada odvedu i u smrt.
Ova Rezolucija Parlamenta pokušava se uhvatiti u koštac s navedenim problemom uputivši Komisiji pitanje ima li razrađen akcijski plan vezano uz praksu dječjih brakova, te uzima li Komisija u obzir i indikatore dječjih brakova prilikom sklapanja sporazuma o suradnji s trećim državama.
Unatoč tome što se i kroz ovo pitanje još jednom podmuklo pokušala progurati agenda rodne ideologije, iznimno se protivim praksi sklapanja dječjih brakova i posljedicama koje ista nosi te sam slijedom toga podržala ovu Rezoluciju.
Željana
ZOVKO
 AGAINST (+) Dječji, rani i prisilni brakovi predstavljaju povredu dječjih prava te je jedan od prioriteta u djelovanju EU-a zaustavljanje ovih praksi. U zajedničkom radnom dokumentu službi EU-a pod nazivom „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: promijeniti život djevojčica i žena uz pomoć vanjskih odnosa EU-a 2016. – 2020.”, te u Akcijskom planu EU-a za ljudska prava 2015. – 2019. i u Akcijskom planu za rodnu ravnopravnost 2016. – 2020. ističe se da žene i djevojčice moraju imati sva ljudska prava i temeljne slobode.
Potrebno je jamčiti zaštitu djece među izbjeglicama i tražiteljima azila te uspostaviti posebne postupke u prihvatnim centrima kako bi se mogli otkriti slučajevi dječjih brakova da bi se pružila pomoć žrtvama. EU bi trebao jačati projekte i kampanje usmjerene na prava djece te bi trebao poticati treće zemlje da osiguraju pristup pravdi za žrtve. Sukladno navedenome, podržala sam ovu Rezoluciju.
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Dječji brakovi predstavljaju temeljno nijekanje prava na vlastito tijelo i tjelesni integritet, te predstavlja oblik nasilja nad ženama i djevojčicama. Učinci vanjskog djelovanja Europske unije prema okončanju prakse dječjih brakova su značajni i važno je obratiti posebnu pozornost djeci iz socijalno ugroženih zajednica. Unija mora surađivati s pravosudnim tijelima i tijelima kaznenog progona u trećim zemljama, kako bi se suzbila praksa dječjih brakova.
Nadalje, potrebno je osmisliti mjere rehabilitacije i pomoći za udane djevojčice radi omogućavanja ponovnog uključenja u sustav obrazovanja ili osposobljavanja kako bi izbjegle obiteljske i društvene pritiske povezane s ranim brakom. Dodjeljivanje proračunskih sredstava za sprečavanje dječjih brakova nužni je oblik borbe protiv dječjih brakova koji omogućuje stvaranje okruženja u kojem djevojčice mogu ostvariti puni potencijal u okvirima obrazovnih, socijalnih i gospodarskih programa.
Odlučio sam podržati ovu Rezoluciju kako bi se osigurala zaštita prava i zdravlje djece prema Istanbulskoj konvenciji, za koju sam prošlog mjeseca glasovao.
Dubravka
ŠUICA
 ABSTENTION (+) Česta praksa u nekim zemljama u razvoju je da su djevojčice prisiljene na udaju za mnogo starije muškarce, a procjenjuje se da svake godine između deset i dvanaest milijuna djevojčica bude udano iz različitih razloga. Dječji brakovi zahvaćaju i djevojčice i dječake, no veći rizik prijeti djevojčicama, koje čine 82 % djece u braku. Taj problem ne pogađa samo treće zemlje nego i Europu.
Zaustavljanje prakse dječjih, ranih i prisilnih brakova navedeno je kao jedan od prioriteta za djelovanje EU-a u zajedničkom radnom dokumentu, a nedavno je i odlučila potpisati Istanbulsku konvenciju u kojoj se prisilni brak prepoznaje kao vrsta nasilja nad ženama te potiče proširenje tih mjera na dječake i muškarce jer i oni mogu biti žrtve prisilnih brakova. Osim toga, udane djevojčice često su prisiljene na rane i česte trudnoće, uz komplikacije koje nerijetko dovode do smrti što je vrlo zabrinjavajuće i jasno kršenje ne samo demokratskih načela, već i temeljnih ljudskih prava.
Podržavam ovaj Prijedlog jer smatram da svaka žena ima pravo na odabir hoće li stupiti u brak ili ne, a nezamislivo je da u nekim zemljama se djevojčice, ali i dječaci, moraju suočavati s tim pitanjem od rane dobi i protiv svoje volje.