Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)
A8-0324/2017:


Biljana
BORZAN
 FOR
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za poštovanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanje izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) jer smatram da je važno zaštititi privatnost u današnjem dobu kad su nam sve informacije praktički dostupne jednim „klikom“.
U siječnju 201. Europska je komisija prezentirala Prijedlog regulacije poštovanja privatnog života ljudi i zaštite privatnih podataka u elektronskim komunikacijama (ePrivacy Regulation). Uspjeh jedinstvenog digitalnog tržišta temelji se na pouzdanom pravnom okviru za elektroničke komunikacije koji će povećati povjerenje pojedinaca u digitalno gospodarstvo i omogućit će tvrtkama da nastave svoje aktivnosti u punom poštovanju temeljnih prava.
Ivana
MALETIĆ
 AGAINST (+) Cilj strategije jedinstvenog digitalnog tržišta povećanje je povjerenja u digitalne usluge i njihovu sigurnost. U tu je svrhu bila ključna reforma okvira za zaštitu podataka, a posebno donošenje Uredbe (EU) 2016/679, Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR”).
Međutim, od posljednje revizije Direktive o e-privatnosti 2009. na tržištu je došlo do važnog tehnološkog i gospodarskog razvoja. Potrošači i poduzeća sve se više oslanjaju na nove internetske usluge za međuljudsku komunikaciju – govor putem IP-a, trenutačnu razmjenu poruka i usluge elektroničke pošte na internetu. Komunikacijske usluge OTT (eng. over-the-top – distribucija audiovizualnog i drugog sadržaja putem interneta) općenito ne podliježu postojećem okviru Unije za elektroničke komunikacije, uključujući Direktivu o e-privatnosti. Direktiva nije išla ukorak s tehnološkim razvojem, što je dovelo do nedovoljno učinkovite zaštite komunikacija koje se prenose novim uslugama.
Ovim se prijedlogom uzima u obzir iskustvo prikupljeno tijekom godina u vezi s „kolačićima“ (eng. cookies) i drugim alatima koji omogućuju praćenje pojedinaca, koji ozbiljno utječu na privatni život i povjerljivost komunikacija. Nužan preduvjet za postizanje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta jest zaštita osobnih podataka svakog čovjeka. Nisam podržala izvješće.
Marijana
PETIR
 AGAINST
Tonino
PICULA
 FOR (+) Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (2002/58/EC) postavila je pravila koja jamče privatnost u sektoru elektroničkih komunikacija.
Pozdravljam ciljeve Komisijinog prijedloga da podatke pohranjene u korisnikovoj terminalnoj opremi zaštiti od pristupa, instalacije ili stavljanja softvera ili informacija bez korisnikovog pristanka. Svatko ima pravo na poštovanje svojeg privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja.
Podržavam Komisijin prijedlog o proširenju opsega u svrhu pokrivanja novih kanala i oblika elektroničkih komunikacija. Unija je uključena u temeljitu procjenu pravnog okvira za zaštitu podataka kako bi stvorila cjelokupan, moderan i snažan okvir kojim će se osigurati visoka razina zaštite pojedinaca, tako što će im se dati kontrola nad njihovim osobnim podacima i u isto vrijeme birokraciji ograničiti pristup i opsežno procesiranje istih.
Podupirem ovaj prijedlog čiji je cilj uspostava suvremenog, sveobuhvatnog i tehnološki neutralnog okvira za elektroničke komunikacije u Uniji i kojim se osigurava visoka razina zaštite pojedinaca u pogledu temeljnih prava privatnog života i zaštite podataka.
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 AGAINST
Ruža
TOMAŠIĆ
 AGAINST
Željana
ZOVKO
 AGAINST
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Povećanom upotrebom interneta otvaraju se različita pitanja o poštivanju privatnosti korisnika. U skladu s odredbama Lisabonskog ugovora, između ostalog, navedeno je pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i komunikacija te pravo na zaštitu osobnih podataka.
Prijedlog izmjene Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama dolazi kako bi se osigurala usklađenost pravila, praćenje trendova digitalne tehnologije te kako bi se potrebe potrošača i poduzeća stavile u prvi plan.
Odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće kako bi mogli početi međuinstitucionalni pregovori za usklađeni pravni okvir. Posebno je bitno postaviti pravila privatnosti kada s digitalnim uređajima pristupamo online sadržajima. Novi prijedlog uzima u obzir iskustvo prikupljeno tijekom godina u vezi s „kolačićima“ i drugim alatima kojima se omogućuje praćenje pojedinaca, koji ozbiljno utječu na privatni život i povjerljivost komunikacija. Također, ograničava opcije kojima industrija prati ponašanje na mreži kako bi se prikazali ciljani oglasi.
Dubravka
ŠUICA
 AGAINST (+) Poveljom Europske unije o temeljnim pravima utvrđuju se i prava o privatnom životu. U današnje vrijeme nove usluge komunikacija donose nove izazove i rizike vezane uz privatnost i zaštitu privatnih podataka pojedinaca.
Komunikacijski podatci (sadržaj, ali i metapodatci) vrlo su osjetljivi jer otkrivaju informacije o privatnom životu kao što su seksualna orijentacija, politička uvjerenja, financijska situacija, zdravstveno stanje i slično, te ih je potrebno što bolje zaštititi. Cilj prijedloga ePrivacy modernizacija je zakonodavnog okvira EU-a o zaštiti podataka, uzimajući u obzir važne pomake u tehnološkom i gospodarskom razvoju sektora elektronske komunikacije.
Međutim, navedeno izvješće ne podržavam jer smatram da neke aspekte treba dodatno osigurati kako bi se omogućila najviša moguća razina zaštite prava, utemeljena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. S obzirom da je ovo vrlo osjetljivo područje, potrebno je dodatno razraditi određene detalje kako se ljudska prava uistinu ne bi ugrozila.