Addendum
Croatia

(11 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Biljana
BORZAN
 FOR
Ivan
JAKOVČIĆ
 FOR (+) Glasao sam za Program za provedbu Obzora Europa jer smatram da je Obzor Europa od velike važnosti za Europsku uniju, zbog njegova doprinosa provedbi ciljeva održivog razvoj, a i sve se više prepoznaje važnost uloge istraživanja i inovacija u pogledu rješavanja društvenih i ekonomskih izazova u zemljama u razvoju.
Isto je tako od velike važnosti da se prioriteti vanjske i razvojne politike EU-a uzmu u obzir, posebice u područjima klimatskih promjena, biološke raznolikosti te resursne i energetske učinkovitosti. Nastavljajući se na prethodne uspjehe i stjecanjem znanja iz prethodnih programa, cilj Obzora Europa jest ojačati znanstvene i tehnološke temelje Unije, potaknuti njezinu konkurentnost te pripremiti Europu za preuzimanje vodeće uloge u suočavanju s izazovima 21. stoljeća.
Ivana
MALETIĆ
 FOR (+) Trenutačni program Obzor 2020. dokazao je dodanu vrijednost sredstava uloženih u područje istraživanja i inovacija te pogodnosti za sudionike iz različitih društvenih sfera. Komisija predlaže povećanje sredstava za istraživanja i inovacije u odnosu na trenutačni okvirni program.
Za dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta i iskorištavanja sve većih prilika koje pružaju digitalne tehnologije potrebno je povećanje ulaganja. Na taj bi se način osiguralo da Europa ostane predvodnica u globalnim istraživanjima i inovacijama u digitalnom sektoru.
Integrirana provedba programskih ciljeva Obzora Europa osigurat će se višegodišnjim strateškim planiranjem. Takvim će se planiranjem povećati učinak cjelokupnog programa i usklađenost između stupova Programa, kao i sinergije s drugim programima EU-a.
Zbog svega navedenog, podržala sam ovo izvješće.
Marijana
PETIR
 FOR (+) Podržala sam zakonodavnu rezoluciju Europskog parlamenta o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa. Naime, sama provedba Obzora Europa temeljit će se na uključivom i transparentnom procesu strateškog planiranja aktivnosti istraživanja i inovacija koje će se financirati u okviru programa.
Jedno od područja djelovanja programa globalni su izazovi i industrijska konkurentnost, koje uključuje pet tematskih klastera usmjerenih na rješavanje globalnih izazova, a među njima je od velike važnosti hrana i prirodni resursi. Kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja, zajamčili proizvodnju i potrošnju sigurne i zdrave hrane, promicali održive prakse u poljoprivredi, akvakulturi, ribarstvu i šumarstvu, osigurali pristup čistoj vodi, tlu i zraku za sve, očistili mora i oceane te očuvali i obnovili ključne prirodne sustave i okoliš na planetu, svakako moramo iskoristiti potencijal istraživanja i inovacija.
Višegodišnje strateško planiranje, u kojem se u obzir treba uzeti sinergija s drugim programima EU-a, osigurat će integriranu provedbu ciljeva programa Obzor Europa. Aktivnostima će se pridonijeti očuvanju i poboljšanju biološke raznolikosti te osigurati dugoročno pružanje usluga ekosustava, prilagodba klimatskim promjenama i sekvestracija ugljika (na kopnu i na moru). Potaknut će se ulaganja i podupirati prelazak na kružno gospodarstvo, biogospodarstvo i plavo gospodarstvo, uz istodobnu zaštitu zdravlja i cjelovitosti okoliša.
Tonino
PICULA
 FOR (+) EU je i dalje najveći proizvođač znanstvenih publikacija u svijetu. U usporedbi sa SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU slijedi „model decentralizirane izvrsnosti” prema kojem su resursi raspršeni na veći broj istraživača i istraživačkih institucija. Drugi je problem činjenica da u mnogim zemljama EU-a javni sektor u istraživanje ulaže ispod svake granice prihvatljivih iznosa te zato ne nudi dovoljno privlačne uvjete za najbolje istraživače. Navedeni čimbenici doprinose relativnoj neprivlačnosti Europe u svjetskom nadmetanju za nadarene znanstvenike.
Europi su potrebni visokokvalificirani i otporni ljudski resursi u području istraživanja i inovacija koji se mogu lako prilagoditi sadašnjim i budućim izazovima, primjerice velikim demografskim promjenama u Europi, te pronaći održiva rješenja za te izazove.
Europa je znanstvena sila s oko 1,8 milijuna istraživača koji rade na tisućama sveučilišta te u tisućama istraživačkih centara i vodećih svjetskih poduzeća. Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. trebati osposobiti i zaposliti najmanje milijun novih istraživača kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je potreba posebno izražena u neakademskom sektoru.
Zbog toga podržavam ovo izvješće.
Jozo
RADOŠ
 FOR
Ivica
TOLIĆ
 (excused)
Ruža
TOMAŠIĆ
 FOR (+) Sve političke grupacije složile su se oko povećanja proračuna s originalne 94 milijarde eura na 120 milijardi eura s proporcionalnim povećanjem u svim stupovima programa. Izvješće prepoznaje važnost borbe protiv klimatskih promjena pa bi program trebao barem 35% troškova usmjeriti na ostvarenje klimatskih ciljeva.
Ulaganje u znanost i inovacije, borba protiv klimatskih promjena, konkurentnost Europe u znanstvenoj zajednici, tranzicija regija koje ovise o ugljenu te istraživanje svemira smatram iznimno važnima te sam stoga podržala ovo izvješće.
Željana
ZOVKO
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.
Dubravka
ŠUICA
 FOR