Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Zoltán
BALCZÓ
 AGAINST
Andrea
BOCSKOR
 AGAINST (+) A módosított eljárási szabályzat szerint az EP-képviselőknek tiszteletben kell tartaniuk a Parlament méltóságát, hírnevét. Nem akadályozhatják a parlamenti munka zökkenőmentes végzését és rend fenntartását, nem zavarhatják meg a rendet az ülésteremben, nem mutathatnak fel transzparenseket, nem használhatnak sértő nyelvezetet. A képviselőknek tartózkodniuk kell a pszichológiai vagy szexuális zaklatás minden típusától, és feladataik ellátása során tiszteletben kell tartaniuk az EP-képviselőinek megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet. Ha a képviselő nem írja alá az e kódexszel kapcsolatos nyilatkozatot, akkor nem választható meg a Parlament vagy annak bármely szerve valamely tisztségére, nem nevezhető ki előadónak, illetve nem vehet részt hivatalos küldöttségben, intézményközi tárgyalásokon.
Az előadók, az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök minden jelentés esetében közzéteszik az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tervezett minden találkozót a Parlament weboldalán.
Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket elektronikus formában. Három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdés nyújtható be. A kérdésre a címzettnek a továbbítástól számított hat héten belül válaszolnia kell. Egy kérdés minden hónapban „elsőbbségi kérdésként” jelölhető meg, erre a kérdésre a továbbítástól számított három héten belül választ kell adni.
Szavazatommal támogattam a határozat elfogadását.
Andor
DELI
 AGAINST
Tamás
DEUTSCH
 AGAINST
Norbert
ERDŐS
 AGAINST
Kinga
GÁL
 AGAINST
András
GYÜRK
 AGAINST
György
HÖLVÉNYI
 AGAINST
Lívia
JÁRÓKA
 FOR
Benedek
JÁVOR
 FOR
Ádám
KÓSA
 AGAINST
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 (absent)
Krisztina
MORVAI
 ABSTENTION
Péter
NIEDERMÜLLER
 FOR
György
SCHÖPFLIN
 AGAINST
Tibor
SZANYI
 FOR
József
SZÁJER
 AGAINST
László
TŐKÉS
 AGAINST
István
UJHELYI
 FOR