Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

Agreement establishing the EU-LAC International Foundation
Committee on Foreign Affairs
A8-0279/2017:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR
Andrea
BOCSKOR
 FOR
Andor
DELI
 FOR
Tamás
DEUTSCH
 FOR
Norbert
ERDŐS
 FOR
Kinga
GÁL
 FOR
András
GYÜRK
 FOR
György
HÖLVÉNYI
 FOR
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Ádám
KÓSA
 FOR
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 FOR (+) Az Európai Unió–Latin-Amerika és Karib-térség Alapítványt (az EU–LAC Alapítványt) az Európai Unió (EU) és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) állam- és kormányfői hozták létre 2010-ben. Tagjai az EU és a CELAC tagállamai, valamint maga az EU. Az alapítvány célja a biregionális stratégiai társulás megszilárdítása és előmozdítása, javítva annak láthatóságát, valamint támogatva mindkét fél civil szervezeteinek aktív részvételét.
A CELAC és az EU külügyminisztereinek 2016. október 25-én Santo Domingóban rendezett ülésén aláírták az alapítvány, mint nemzetközi szervezet létrehozásáról szóló megállapodást. Az Európai Tanács határozattervezetet dolgozott ki a megállapodás ratifikálására, ehhez azonban meg kell szereznie a Parlament egyetértését is. A Külügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.
Krisztina
MORVAI
 FOR
Péter
NIEDERMÜLLER
 FOR
György
SCHÖPFLIN
 FOR
Tibor
SZANYI
 FOR (+) Szavazatommal támogattam, hogy az EU és a latin-amerikai és karibi országokat tömörítő LAC, illetve CELAC közötti, közel két évtizedes múltra visszatekintő bi-regionális együttműködés megerősítése és kiterjesztése érdekében a két fél közös Alapot hozzon létre.
Az EU tagállamokat a LAC, CELAC 30 partnerországával sokrétű, a stratégiai együttműködéstől a civil társadalom számos szereplőjét felölelő együttműködési hálózat kapcsolja össze. Az előterjesztés alapján, a javaslattal egyetértve magam is úgy ítélem meg, hogy a tervezett nemzetközi Alap hasznos eszköz lehet ennek tanulmányozására, az EU-LAC együttműködésben rejlő további lehetőségek kiaknázását célzó fő irányok kijelölésére. Az előterjesztés nem tartalmazza, de hasznosnak tartanám, ha az Alap működéséről egy későbbi szakaszban az Európai Parlament is kapna tájékoztatást és értékelési lehetőséget.
József
SZÁJER
 FOR
László
TŐKÉS
(none)
István
UJHELYI
 FOR