Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

Registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States
Committee on Transport and Tourism
A8-0168/2017:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR
Andrea
BOCSKOR
 FOR
Andor
DELI
 FOR (+) A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló jelentés olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek korszerűsítik az eddigi utas nyilvántartási rendszert.
Egyszerűsíti, javítja és digitalizálja az utasokra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat, átláthatóbbá és hozzáférhetővé téve azokat, megkönnyítve ezzel adott esetben a mentőalakulatok dolgát. Mivel ezen intézkedések a vízi közlekedés biztonságosabbá tételére irányulnak, ezért nyugodt szívvel tudtam támogatni a jelentés elfogadását.
Tamás
DEUTSCH
 FOR
Norbert
ERDŐS
 FOR (+) A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló jelentés elsődleges célja, hogy a hatályos biztonsági előírásokat korszerűsítse. Ezek a biztonsági előírások a hajószerkezet stabilabbá tételére, valamint a tűzvédelmi előírások egyértelműsítésére irányulnak.
Az eddig hatályos előírásokban jelen levő pontatlanságok a nemzeti hatóságok által alkalmazott eltérő értelmezésmódokhoz vezettek, ezt hivatott orvosolni a jelenlegi módosítás. Véleményem szerint időszerű és fontos módosításokról van szó, amelyek közel 4000 olyan acélból és egyenértékű anyagból készült hajóra és nagy sebességű vízi járműre vonatkozik, amelyek az EU-n belül nyújtanak szolgáltatásokat, ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Kinga
GÁL
 FOR (+) A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló jelentés olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek korszerűsítik az eddigi utas nyilvántartási rendszert.
Egyszerűsíti, javítja és digitalizálja az utasokra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat, átláthatóbbá és hozzáférhetővé téve azokat, megkönnyítve ezzel adott esetben a mentőalakulatok dolgát. Mivel ezen intézkedések a vízi közlekedés biztonságosabbá tételére irányulnak, ezért nyugodt szívvel tudtam támogatni a jelentés elfogadását.
András
GYÜRK
 FOR (+) A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló jelentés olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek korszerűsítik az eddigi utas nyilvántartási rendszert.
Egyszerűsíti, javítja és digitalizálja az utasokra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat, átláthatóbbá és hozzáférhetővé téve azokat, megkönnyítve ezzel adott esetben a mentőalakulatok dolgát. Mivel ezen intézkedések a vízi közlekedés biztonságosabbá tételére irányulnak, a néppárti magyar delegáció tagjaként támogattam a jelentés elfogadását.
György
HÖLVÉNYI
 FOR (+) A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló jelentés olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek korszerűsítik az eddigi utas nyilvántartási rendszert.
Egyszerűsíti, javítja és digitalizálja az utasokra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat, átláthatóbbá és hozzáférhetővé téve azokat, megkönnyítve ezzel adott esetben a mentőalakulatok dolgát. Mivel ezen intézkedések a vízi közlekedés biztonságosabbá tételére irányulnak, ezért támogattam a jelentés elfogadását.
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Ádám
KÓSA
 FOR
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 FOR (+) A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelv elfogadására. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 29 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.
Krisztina
MORVAI
 FOR
Péter
NIEDERMÜLLER
 FOR
György
SCHÖPFLIN
 FOR
Tibor
SZANYI
 FOR
József
SZÁJER
 FOR
László
TŐKÉS
 FOR
István
UJHELYI
 FOR