Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

System of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service
Committee on Transport and Tourism
A8-0165/2017:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR (+) A javaslat a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló irányelv módosítására irányul. Alapvető célja ésszerűsíteni és egyszerűsíteni a jelenlegi szabályozást egyrészt a hajótulajdonosok adminisztratív terheinek csökkentése, másrészt a tagállamok tengerészeti hatóságaitól megkövetelt erőfeszítések racionalizálása érdekében.
A kombinált logisztikai megoldások, így a roll-on roll-off jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel járnak, a témával való foglalkozás így ésszerű. A jelenlegi parlamenti álláspont olyan elemeket tartalmaz, mint a ro-ro hajók biztonságának növelése, a biztonsági ellenőrzések optimalizálását, a vonatkozó szabályok pontosítását, a hajók személyzetének szociális- és biztonsági érdekeinek megvédése. Szavazatommal támogattam az első olvasat lezárását.
Andrea
BOCSKOR
 FOR
Andor
DELI
 FOR (+) A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekről szóló javaslat a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és ésszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A jelentés azon joghézagokat hivatott kiküszöbölni, amelyek az 1999/35/EK és a 2009/16/EK, vízi járművek ellenőrzésére vonatkozó irányelvek párhuzamos létezése okoz. A jelentés érthetőbbé, alaposabban szabályozottá teszi az ágazat előírásait, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.
Tamás
DEUTSCH
 FOR
Norbert
ERDŐS
 FOR (+) A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekről szóló javaslat a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és ésszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A jelentés azon joghézagokat hivatott kiküszöbölni, amelyek az 1999/35/EK és a 2009/16/EK, vízi járművek ellenőrzésére vonatkozó irányelvek párhuzamos létezése okoz. A jelentés érthetőbbé, alaposabban szabályozottá teszi az ágazat előírásait, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.
Kinga
GÁL
 FOR (+) A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekről szóló javaslat a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és ésszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A jelentés azon joghézagokat hivatott kiküszöbölni, amelyek az 1999/35/EK és a 2009/16/EK, vízi járművek ellenőrzésére vonatkozó irányelvek párhuzamos létezése okoz. A jelentés érthetőbbé, alaposabban szabályozottá teszi az ágazat előírásait, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.
András
GYÜRK
 FOR (+) A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekről szóló javaslat a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és ésszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A jelentés azon joghézagokat hivatott kiküszöbölni, amelyek az 1999/35/EK és a 2009/16/EK, vízi járművek ellenőrzésére vonatkozó irányelvek párhuzamos létezése okoz. A jelentés érthetőbbé, alaposabban szabályozottá teszi az ágazat előírásait, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.
György
HÖLVÉNYI
 FOR (+) A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekről szóló javaslat a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és ésszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A jelentés azon joghézagokat hivatott kiküszöbölni, amelyek az 1999/35/EK és a 2009/16/EK, vízi járművek ellenőrzésére vonatkozó irányelvek párhuzamos létezése okoz. A jelentés érthetőbbé, alaposabban szabályozottá teszi az ágazat előírásait, ezért szavazatommal támogattam annak elfogadását.
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Ádám
KÓSA
 FOR
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 FOR (+) A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv elfogadására. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 23 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.
Krisztina
MORVAI
 FOR
Péter
NIEDERMÜLLER
(none)
György
SCHÖPFLIN
 FOR
Tibor
SZANYI
 FOR (+) With my vote, I cast support for the proposal for a directive of the European Parliament and the Council on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC. This agreement will remove legal uncertainty and simplify the existing legislative framework.
Such an agreement is important to putting in place clear, simplified, and robust rules for ro-ro ferries and high-speed passenger craft starting or ending journeys within the EU. This proposal will also reinforce biannual inspections (two inspections in a six-month period). This legal framework will ensure a common safety level, as well as a competitive environment for all operators, regardless of their nationality. The proposal restricts inspections to craft operating service between a Member State and a port in a third state where the flag of the vessel is the same as that of the Member State. Finally, the system of possible extra charges for the port will be taken care of by the operator and the port. Overall, this proposal is pertinent in ensuring inspections of certain vessels and the operation of ports.
József
SZÁJER
 FOR
László
TŐKÉS
 FOR
István
UJHELYI
 FOR