Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR (+) A Bizottság Parlamentnek benyújtott rendelettervezete az Endokrin diszruptorok tudományos meghatározására és kimutatására számos olyan hiányosságot mutat, amelyek elfogadhatatlanná teszik. Olyan nem konkretizált megfogalmazást tartalmaz, amely adott esetben a szóban forgó hatóanyag endokrin diszruptor csoportba történő besorolását teszi lehetetlenné, illetve magának a tudományos eljárásnak a hitelességét kérdőjelezi meg.
A jelentéstevő kiemeli, hogy az Európai Bizottság az ENSZ által nemzetközi szabályokban elfogadott tudományos bizonyító erejű eljárásokat kívánja a saját vonatkozásában is elfogadni, de ezzel kizár számos olyan független tudományos bizonyító eljárást. Ez szűkíti a civil szféra és a jogalkotó mozgásterét, és lehetőséget teremt a Bizottság számára, hogy az EFSA mindenek feletti és megkerülhetetlen döntései képezzék a rendelettervezet hatálya alá tartozó anyagok elbírálását.
A GMO termények engedélyezésének vonatkozásában már kellő tapasztalat áll az EP és Magyarország rendelkezésére, hogy lássa, mennyire antidemokratikus módon jár el a Bizottság a rendelettervezetben kialakított jogi feltételek és saját felhatalmazása birtokában. Itt ezt mindenképpen fontos megakadályozni és a Bizottságot egy új tervezet benyújtására kényszeríteni. A fentiek alapján az indítványra igent szavaztam.
Andrea
BOCSKOR
 AGAINST
Andor
DELI
 AGAINST
Tamás
DEUTSCH
 AGAINST
Norbert
ERDŐS
 AGAINST
Kinga
GÁL
 AGAINST
András
GYÜRK
 AGAINST
György
HÖLVÉNYI
 AGAINST
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Ádám
KÓSA
 AGAINST
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 ABSTENTION (+) A Bizottság rendelettervezetet dolgozott ki az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében rámutat, hogy a rendelettervezet nem tekinthető az endokrin rendszerre vonatkozó, objektív tudományos adatokra alapozottnak, így a Bizottság ezzel túllépi végrehajtási hatáskörét.
Kimutatja továbbá, hogy a tervezet utolsó bekezdésének szándéka az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.8.2. pontjában rögzített kizárási kritériumtól való eltérés tényleges létrehozása; a Bizottság tehát azzal is átlépte végrehajtási hatáskörét, hogy az 1107/2009/EK rendelet alapvető szabályozási elemét módosította. Mindezek alapján a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság azt indítványozza, hogy a Parlament
• emeljen kifogást a Bizottság rendelettervezetének elfogadása ellen,
• kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelete tervezetét, és nyújtson be új tervezetet,
• kérje föl a Bizottságot, hogy törölje az utolsó bekezdést
Ennek megfelelően szavaztam.
Krisztina
MORVAI
 FOR
Péter
NIEDERMÜLLER
 ABSTENTION
György
SCHÖPFLIN
 AGAINST
Tibor
SZANYI
 ABSTENTION (+) A szavazás során tartózkodtam, mivel egyrészről a Bizottság által előterjesztett javaslat megfelelő módon próbálja kategorizálni a növényvédő szerek és a biocid termékek endokrin károsító tulajdonságát, jól felhasználva az elérhető tudományos kritériumokat. A rendelettervezetben az endokrin hatásmód kulcstényezőként szerepel annak meghatározásához, hogy egy anyag endokrin károsító-e?
Mindezt úgy, hogy az „endokrin hatásmódot” megfelelteti annak, hogy „megváltoztatja az endokrin rendszer funkcióját (funkcióit)”, így a definíciót az Egészségügyi Világszervezet meghatározásához igazítja. Másrészről azonban a Bizottság a tagállamokkal és a szakértő csoportokkal folytatott egyeztetéseit követően eltérítési gyakorlatot vezetne be, amivel viszont túllépi a végrehajtási hatáskörét. Ez a gyakorlat akkor sem megfelelő, ha a tudományos és technikai ismeretek fejlődése megfelelő alapot nyújt a kívánt endokrin hatásmódú anyagok jóváhagyási feltételeire vonatkozó eltérés bevezetésére.
Azon az állásponton vagyok, hogy ha az Európai Parlament támogatja a kifogást, nem tesz mást, minthogy blokkolja az egész jogalkotási javaslatot úgy, hogy alternatíva hiányában nem kerül elindításra ez a több éve hiányolt kritérium rendszer. Ami az eljárást illeti, a Bizottság és a Tagállamok között újabb, megjósolhatatlan hosszúságú egyeztetés indulna úgy, hogy a komplex kritérium-rendszer hiányzik. E hiány viszont konkrétan népegészségügyi kockázatot rejt magában.
József
SZÁJER
 AGAINST
László
TŐKÉS
 AGAINST
István
UJHELYI
 ABSTENTION