Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR (+) Egyetértünk azzal, hogy az Európai Unió és tagállamai teljesítsék a Párizsi Megállapodásban vállalt kibocsátás csökkentési célokat. Ezzel az EU bizonyítja elkötelezettségét aziránt, hogy globális összehasonlításban is élen járjon. A párizsi célok az Egyesült Államoknak a megállapodás alóli kihátrálását követően a tervezett ütemben nem teljesíthetők. Irreális Jean-Claude Junkernek az Unió helyzetéről mondott beszédében tett felajánlása - amire expozéjában Canete biztos is hivatkozott -, mely szerint az Unió teljesítse az USA elmaradt kibocsátás csökkentési vállalását.
Ezzel összhangban az állásfoglalás felszólítja a tagállamokat, hogy nyújtsák be a Párizsi Megállapodás szerinti jelenlegi kötelezettség vállalásokon túlmutató további ÜHG-csökkentéseket. Ez olyan mértékben csökkentené az európai ipar versenyképességét, ami elfogadhatatlan. Az indítvány több, irreális, nem teljesíthető célkitűzést is megfogalmaz, amelyek tényleges teljesítése Magyarország energiaellátásának biztonságát is veszélyeztetné. Mindezekre tekintettel a szavazáskor tartózkodtam.
Andrea
BOCSKOR
 AGAINST
Andor
DELI
 AGAINST
Tamás
DEUTSCH
 AGAINST
Norbert
ERDŐS
 AGAINST
Kinga
GÁL
 AGAINST
András
GYÜRK
 AGAINST
György
HÖLVÉNYI
 AGAINST
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Ádám
KÓSA
 AGAINST
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 FOR (+) Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez (UNFCCC) az Európai Unió és tagállamai is csatlakoztak. A Keretegyezmény részes feleinek 23. konferenciájára novembert 6. és 17. között, a németországi Bonnban kerül sor.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, továbbá a PPE, az S&D, az ECR, az ALDE, a GUE/NGL, a Verts/ALE és az EFDD képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítvány az Európai Unió által a konferencián képviselendő álláspontra, javasolandó intézkedésekre és az EU nevében történő fölajánlásokra tesz ajánlást. Az indítványt szavazatommal támogattam.
Krisztina
MORVAI
 FOR
Péter
NIEDERMÜLLER
 FOR
György
SCHÖPFLIN
 AGAINST
Tibor
SZANYI
 FOR (+) Szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt, mivel a globális felmelegedés az egyik legfontosabb társadalmat érintő probléma. A szerzőkkel egyetemben bízom abban, hogy a COP 23 folyamán sikerül egyértelmű helyzetet teremteni a 2018-as támogató párbeszéd formáját illetően és hogy az Unió előremutató szerepet vállal ebben. A Párizsi Megállapodás célkitűzései – miszerint a globális átlaghőmérséklet növekedés jóval 2 °C alatt tartandó és akár 1,5 °C- ra korlátozandó – ígéretes, viszont eredményeket nem fog magában garantálni.
Fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a Párizsi Megállapodás számos lehetőséget biztosít a gazdaság számára. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy ambiciózusabb kötelezettségvállalásra szólítsuk fel a kormányokat, valamint az állami és magánkézben levő pénzintézeteket arra vonatkozóan, hogy hitelezési és beruházási gyakorlataikat a Párizsi Megállapodással célkitűzéseivel összehangolják. Konkrét javaslatként mindez megvalósítható a fosszilis tüzelőanyagok elhagyásával, hogy a zöld beruházások egyedi állami garanciájával, valamint a zöld beruházási alapok és a zöld kötvények kibocsátói számára biztosított tanúsítványokkal és adókedvezményekkel.
A mezőgazdasági ágazaton belül is fokozhatóak az erőfeszítéseket, a nemzeti kormányokat pedig bíztassuk, hogy biztosítsák nemzeti hozzájárulásaik teljesítését. Visszalépésnek tekintem, hogy az Egyesült Államok ki kíván lépni a Párizsi Megállapodásból, de nem gondolom, hogy ez önmagában akadályozni fogja az előrehaladást, hiszen több amerikai vállalat a Megállapodás támogatása mellett foglalt állást.
József
SZÁJER
 AGAINST
László
TŐKÉS
 AGAINST
István
UJHELYI
 FOR