Addendum
Hungary

(21 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR
Andrea
BOCSKOR
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések aláássák a schengeni rendszer egészét és a belső határok nélküli térség működését. Ez hátrányosan érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásában. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határ-nélküliséget megszüntetni.
A jelentés összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Andor
DELI
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések aláássák a schengeni rendszer egészét és a belső határok nélküli térség működését. Ez hátrányosan érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásában. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határ-nélküliséget megszüntetni.
A jelentés összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Tamás
DEUTSCH
 FOR (+) . – Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések aláássák a schengeni rendszer egészét és a belső határok nélküli térség működését. Ez hátrányosan érinti az uniós polgárokat, hiszen korlátozza őket a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásában. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határ-nélküliséget megszüntetni.
A jelentés összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Norbert
ERDŐS
 FOR
Kinga
GÁL
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
András
GYÜRK
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
György
HÖLVÉNYI
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
Lívia
JÁRÓKA
 FOR
Benedek
JÁVOR
 FOR
Ádám
KÓSA
 (absent) (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Csaba
MOLNÁR
 FOR (+) A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosítására.
A schengeni térség az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya, ahol nemcsak az emberek, hanem az áruk és szolgáltatások szabad mozgása is biztosított, ami jelentős előnyökkel jár az európai polgárok és a gazdaság számára. Az Uniót az utóbbi években ért kihívások következtében viszont az elmúlt években sajnos több tagállam visszaállította a belső határellenőrzést, ezzel kockáztatva az Unió és gazdaságaink politikai integrációjának jövőbeli folyamatát. E helyzetből kiutat keresve a Bizottság javaslatot tett a Schengeni határellenőrzési kódex új szabályozására, amelynek értelmében a tagállamok akár ötéves időtartamra is visszaállíthatják a belső határellenőrzést. Nyilvánvaló, hogy e javaslat a tagállamok jelenlegi gyakorlatának legalizálására irányul.
Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament ehhez, a schengeni vívmányt lényegében fölszámoló javaslathoz ne járuljon hozzá, hanem a Bizottság javaslatát első olvasatban 47 olyan módosítással fogadja el, amelyek az eredeti javaslat méregfogát kihúzzák.
Ennek megfelelően szavaztam.
Krisztina
MORVAI
 (absent)
Péter
NIEDERMÜLLER
 FOR
György
SCHÖPFLIN
 FOR
Tibor
SZANYI
 FOR
József
SZÁJER
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
László
TŐKÉS
 FOR (+) Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.
Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
István
UJHELYI
 FOR (+) A schengeni térség az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya, ahol nemcsak az emberek, hanem az áruk és szolgáltatások szabad mozgása is biztosított, ami jelentős előnyökkel jár az európai polgárok és a gazdaság számára. Az európai polgárok akadálymentesen utazhatnak 26 országban szórakozás, munka és tanulás, kulturális és társadalmi kapcsolatok cseréje és eszmecserék céljából. Schengen révén az egykor megosztott és háború tépázta európai kontinens ismét egységessé vált. Ezt a vívmányt meg kell óvni. A jelentéshez benyújtott egyes módosítókkal nem értettem egyet, a szöveget elfogadtam.